Wilma Berkhout (voorzitter Ledenraad NBP)

De Advocaat-generaal Peter Wattel geeft de wetgever verregaand op zijn donder: "willekeur en discriminatie."
Binnenkort doet de Hoge Raad uitspraak in deze zaak.
’. Volgens de A-G is het gemiddelde rendement nauwelijks relevant voor het individuele rendement. Daarmee is de box 3-heffing vanaf 2017 een ‘tot systeem verheven willekeur’. En uit de ontwikkelingen vóór 2017 leidt de A-G af dat de overheid ook in die jaren al de bedoeling had ‘om spaarders en risicomijders (vergaand) te overbelasten’ en daarmee te compenseren dat de ‘bovengemiddelden’ in feite te weinig belasting betalen."
Bij bovengemiddelden denk aan de onroerend goed in Amsterdam bijvoorbeeld. Daar mag de spaarder -wiens spaargeld nog al eens zijn pensioen is- voor opdraaien. Zeker voor het toekomstig pensioen van ZZP-ers en Flexwerkers.

De Advocaat-generaal zegt ook: "In deze tijden van het bij de overheid steeds verder zoek geraakt blijken van de menselijke maat is box 3 2017 een wel heel illustratief teken des tijds. De boven geciteerde wetsgeschiedenis zegt met zoveel woorden dat de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige en diens vermogensrendement volstrekt genegeerd worden. Iedere burger is het gemiddelde. Box 3 is een schoolvoorbeeld van een overheid die de werkelijkheid beschouwt als een hinderlijk complexe weergave van haar model."
Dat geldt ook voor de discontovoet bij de pensioenverplichtingen waar de overheid een tegenovergestelde doelredenering bezigt om pensioenen niet te hoeven indexeren.

Lees hier het artikel in Rendement online.