Financieel Dagblad 18 april 2021

Komende week komen de cijfers van de pensioenfondsen omtrent de nieuwe dekkingsgraden. Die zullen stijgen.
Maar omdat nog in lengte van jaren met de door DNB en Regering gekozen rekenrente arm moet worden gerekend, komen nu al meteen op voorhand de "winstwaarschuwingen."
Als u het artikel aandachtig leest ziet u meteen wie hier beter van worden.: Cardano en BlackRock. Resp rentederivaten en beleggers.
Niet de pensioendeelnemers. Die worden onzeker en bang gehouden met potentiële kortingen, terwijl dat grote onzin is.
Laat deze zin uit het artikel maar eens goed tot u doordringen:

"Bovendien zijn pensioenfondsen eigenlijk langetermijnbeleggers: al het risico van tafel halen is niet in het belang van de jongere generatie, zeggen pensioendeskundigen. Het botst ook met de uitgangspunten van het nieuwe stelsel: pensioenen moeten straks meer meebewegen met wat er op dat moment in de economie en op de beurs gebeurt."
Inderdaad, hele lange termijn beleggers, daarom kan er met een hogere rekenrente worden gerekend. Botsen met de idiote uitgangspunten dat er meebewogen moet worden met de beurs. Waar is dat dan voor nodig??? Het middel was toch om een hoger rendement te kunnen hanteren dan de risicovrije rente. Meebewegen met de beurs (los van het feit dat dat niet nodig is) is toch geen doel op zich. Wie wil er nu een wisselend pensioen als dat niet nodig is? Maar dat wordt wel de standaard in het nieuwe stelsel. Ook voor gepensioneerden. Alleen maar goed voor de pensioenindustrie, zoals en grof geld verdienend bedrijf aan rentederivaten bij de pensioenfondsen, als Cardano. (van Theo Kocken.)
De geheime agenda kan ik vermoeden, maar zeker zullen we het nooit weten. Je zou haast denken dat korten van pensioendeelnemers een doel op zich is om het vertrouwen verder te ondermijnen. Een mens heeft een hekel aan onzekerheid, maar het lijkt dat ze het in de overgangsfase en het nieuwe stelsel haast pesterig juist wel invoeren.
Er komen nog jaren met kortingsdreigingen en liefst (als het aan regering, Koolmees en DNB ligt) uitgevoerd. Indexatie kunt u helemaal vergeten, zodat er een hele generatie sterft zonder een cent indexatie en dus een steeds slechter wordend pensioen.
DNB hout een ijzeren greep op de beleggingen van de pensioenfondsen via de herstelplannen en op de bestuurders, die ze kunnen wippen en een verdere carrière in de pensioenindustrie kunnen onthouden. Die knikken wel braaf "ja" tegen alles wart DNB beweert.
De pers, hier dus weer een illustratie helpt de regering en DNB goed mee in de valse framing over de pensioenen.
De Tweede Kamer slaapt verder.
Advocaat-generaal Peter Wattel maakte drie weken geleden gehakt van de bewindslieden van Financiën, vanwege hun wetgevend broddelwerk m.b.t. box 3 wetgeving in zijn advies aan de Hoge Raad. Feilloos fileerde hij de valse voorstelling van zaken door diverse bewindslieden om maar te zorgen dat de belastingopbrengst van box 3 gelijk blijft ten behoeve van de begroting. Omgekeerde redeneringen in dit dossier.
Wie prikt er door de valse voorstelling van zaken bij de nieuwe pensioenwet? Het is om moedeloos van te worden.