Pensioenfonds uit gevarenzone, tijd om dekkingsgraad 'vast te klikken'?

Martine Wolzak 18 apr 2021
De dekkingsgraden van pensioenfondsen schoten de afgelopen maanden omhoog. De kortingsdreiging is - voor nu - verdwenen. Maar die winst vasthouden tot de overgang naar het nieuwe Rensioenstelsel, dat is een ander verhaal.
Vastklikken geeft fondsen een gevoel van veiligheid, maar een van de nadelen kan zijn dat ze rendement missen als de markt omhoog blijft gaan.

In het kort
Steeds meer pensioenfondsen hebben een dekkingsgraad van 95% of hoger.
Dat lijkt genoeg om over te kunnen naar het nieuwe pensioenstelsel zonder verlagingen.
Proberen 'vast te klikken' op dit niveau, zoals huizenkopers hun hypotheekrente, lijkt aantrekkelijk. Maar vastzetten tot aan de overgang is 'niet gratis' en heeft ook risico's.
Het nieuwe jaar is voor pensioenfondsen goed begonnen. De dekkingsgraden zijn flink opgelopen, na het diepe dal van vorig jaar. Bij deze standen kunnen fondsen waarschijnlijk over naar het nieuwe pensioenstelsel, zonder pensioenen van hun deelnemers te verlagen. En dat is niet alleen de grote wens van gepensioneerden, maar ook in de Tweede Kamer en de polder.

Maar de marges zijn bij veel Rensioenfondsen flinterdun. De voorbereiding voor die overgang duurt bovendien nog een paar jaar: een kleine daling van de rente of een nieuwe financiële crisis en de winst van de afgelopen maanden is zo weer weg. Dus komt de vraag op tafel of fondsen de huidige dekkingsgraden kunnen 'vastklikken'. Vergelijk het met de rente op een hypotheeklening, die een huizenkoper vastzet om zo zekerheid te hebben over de maandlasten voor de komende jaren.
'Een dekkingsgraad die schommelt geeft veel onrust, vastklikken biedt rust'
Roel Mehlkopf, Cardano
'Wij krijgen zeker vragen van pensioenfondsbesturen die hier over nadenken', zegt Roel Mehlkopf van Cardano, dat fondsen adviseert bij hun beleggingsbeleid en risicomanagement. Zo zouden fondsbestuurders zichzelf, hun deelnemers en de politiek een aar zenuwslo ende ·aren kunnen besparen. 'Daar valt wat voor te zeggen', zegt Mehlkopf. 'Een dekkingsgraad die schommelt geeft veel onrust, vastklikken biedt rust'.

 

Vooral geRensioneerden kunnen hard geraakt worden
Vorig jaar gingen door de coronacrisis de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen plots met sprongen omlaag. Zonder herstel had dat kunnen uitdraaien op een korting op pensioenen van 15% of zelfs meer. 'Als er voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel een nieuwe klap op de financiële markten komt, gaat dit vooral gepensioneerden hard raken', aldus Mehlkopf. 'Als een bestuur dat disproportioneel vindt, kan het beslissen dat risico te beperken.' Maar daar hangt wel een prijskaartje aan, waarschuwt hij.