In dit artikel wordt een vermogen van 1700 miljard genoemd. Dat is -te zien bij DNB- 1924 miljard. Een halve staatsschuld meer. Kennelijk wil het FD, dat toch echt wel weet dat het vermogen al 1924 miljard is, de cijfers flatteren om maar vooral niet te laten zien dat het vermogen exponentieel groeit.
We moeten de dreigingsurgentie van korten er wel inhouden. Mensen zouden zich eens kunnen gaan realiseren hoe belazerd ze de afgelopen jaren zijn en worden met een overbodig duur en ingewikkeld stelsel, dat slechter is. Zou daar ook in de ministerraad over gesproken zijn?
Vast wel............................
Er is voldoende tot in lengte van jaren. Zie ook de volgende post met een nieuwe column van Rob de Brouwer.

Lees hier het artikel