Beste begunstiger/donateur,

Minister Koolmees schreef een brief aan de Eerste Kamer met ontluisterende antwoorden op de door een lid van de Onafhankelijke Senaat Fractie (OSF) gestelde vragen (zie bijlage). Daarin wordt vermeld:
Het lid van de OSF-fractie constateert een verschil van opvatting tussen de Pensioenfederatie en de ouderenorganisaties over de wenselijkheid van het individuele bezwaarrecht bij de omzetting van bestaande pensioenaanspraken en –rechten naar een nieuwe pensioenovereenkomst. Naar zijn opvatting lopen pensioengerechtigden het risico van permanente onteigening van hun pensioenvermogen en koopkrachtverlies. Hij pleit ervoor deelnemers, onder wie pensioengerechtigden, wel individueel om goedkeuring te vragen en vraagt of ik het daar mee eens benL 

Lees hier verder.