PensioenPro Insights 21 april 2021.
Het fonds (werkgevers en werknemers) beslist. Het hemd nader dan de rok? Krijgt u als gepensioneerde nog ooit indexatie? U hebt er niets over te zeggen.
Tegen de wet Nypels-Groenman, jurisprudentie van de Hoge Raad en Europese Richtlijnen (niet discrimineren) in worden de rendementen aan verschillende groepen verschillend uitgedeeld. Hoewel hun vermogen na pensionereing wordt doorbelegd, krijgen zij het aller-aller-minste.
Daarom moet er natuurlijk verplicht ingevaren worden. Hun vermogen is nodig om het rendement aan anderen te kunnen uitdelen.

Lees hier het artikel in PensioenPro