Interview met Leonne Jansen van het pensioenteam van FNV.
Overal moeten FNV-ers in de VO's zich inzetten voor het Nieuw Pensioencontract. FNV is bang dat de verbeterde premieregeling juridisch niet houdbaar is vanwege de verplichtstelling.
Het belang van gepensioneerden wordt volstrekt genegeerd. Zij worden onteigend en hun vermogen is nodig om het hogere projectierendement voor (jongere) werknemers te fourneren. Zij nooit meer verhoging van hun pensioenuitkering (het woord indexatie is sowieso geschrapt.)
En ehhh nee, het gaat FNV niet om macht.......................... 

Lees hier het artikel.