Telegraaf 4 mei 2021.
Nederland wordt op de vingers getikt door de OESO voor de hoge schulden (voornamelijk hypotheken.) Knot waarschuwt ook.
Nu adviseert het CPB dit.
In het artikel: "Omdat vermogensopbouw ’sterk wordt beïnvloed’ door overheidsbeleid, zoals verplichte pensioenopbouw, hypotheekrenteaftrek en de bijbehorende aflossingseis, kijkt het planbureau naar die gebieden om het beleid aan te passen. Zo zouden huishoudens met veel overwaarde in de woning minder pensioen kunnen opbouwen of zouden jongeren een lagere pensioenpremie kunnen betalen dan ouderen. Het CPB waarschuwt wel dat hieraan risico’s kleven....."
Het CPB waarschuwt dus voor een lager pensioen en minder pensioenpremie bij jongeren. Want met een hoger pensioen en hoge premie "spaar je teveel en kun je te weinig consumeren."
?????????? Wat weet de overheid (CPB is een overheidsvazal) wat gewone Nederlanders niet weten?????????
Ondertussen worden de pensioenen van gepensioneerden en oudere werknemers fors uitgehold. Juist met het nieuwe stelsel.

Lees hier het artikel in de Telegraaf