Ultra marktwerking voorstander en neoliberaal Wouter Koolmees kreeg zijn zin niet bij het pensioenakkoord om nog flexibeler met je pensioenpotje om te gaan.
Dus laat de overheid (Koolmees) nu het CPB roepen dat het pensioen flexibeler moet. Dat is niet goed voor je pensioen later concluderen de gezamenlijke pensioenfondsen bij monde van de Pensioenfederatie.
Het CPB reageert toch al zwabberend en tegenstrijdig. Vorig jaar riepen ze in augustus jongeren nog op om meer en extra voor het pensioen te gaan sparen, omdat bij lage rente het opgebouwde pensioen verre van voldoende zal zijn.
Ja dat zien wij allang toch.
Maar de verwachting van het het CPB is dat "men" dat niet zal gaan doen, en meer gaat consumeren en huizen kopen (prijsopdrijvend wederom.)
Het is daarom dat de werkenden zich niet voor hun pensioen interesseren. Nou die komen wel van een koude kermis thuis op pensioendatum.
Waarom dan de pensioenen nog verder afbreken?
Tja en hier worden dus ook de pensioenfondsbesturen boos over.
Eindelijk zou je zeggen. Maar word eens wat militanter en ga je eens aan de Europese Richtlijnen houden.

Lees hier het artikel van Martine Wolzak