Brief Koolmees aan de Tweede Kamer: Stand van zaken pensioenakkoord 10 mei 2021.
Koolmees licht de vertraging toe. Hij geeft aan ruim 800 reacties op de internetconsultatie te hebben ontvangen. HIj benadrukt zorgvuldigheid.
Ook voor 2022 geldt de dekkingsgraad van 90 % om niet te hoeven korten.
Weer geen indexatie.

De rentes lopen nu op en inflatie dreigt.
Volgens mij is het, om met de woorden van Wim Sonneveld te spreken: "rekken en d'r bij blijven."
Het net sluit zich.........Zie Elsevier Weekblad deze week. Het nieuwe pensioenstelsel wordt een grote puinhoop, terwijl het geld in de privé pensioenfondsen zich ophoopt. Voor eeuwig geïndexeerd pensioen mogelijk voor alle generaties zonder wel 100 miljard te besteden aan de pensioenindustrie en de pensioendeelnemers en de gepensioneerden te onteigenen en belazeren.
Het moet afgelopen zijn! Gewoon een hogere rekenrente of een kasstroommodel.
Voor de hele economie, de werkgevers (veel lagere premies) , de werknemers (veel hoger nettotoloon plus een fatsoenlijk pensioen), de gepensioneerden (geïndexeerd pensioen), de minister van Financien (hogere belastingopbrengsten) win-win-win-win. Alleen de pensioenindustrie wint niet ten koste van deze sectoren miljarden. Maar is dat erg?
Koolmees schei eens uit en Tweede Kamer word eens wakker!
Wordt vervolgd...................

Lees hier de brief