MeJudice 17 mei 2021.
Jelle Mensonides en Jean Rijns hebben hebben (veel) gefundeerde kritiek op het nieuwe pensioenstelsel en het systeem met de huidige FTK.
Zij komen met een goed onderbouwd alternatief dat veel beter is dan zowel de huidige Pensioenwet met het FTK als het nieuwe stelsel.
Het is gebaseerd op kasstroom.
Enkele citaten.

“……………..De keuze is volgens Jelle Mensonides en Jean Frijns tussen of de meerwaarde
van een collectief stelsel met nieuwe stuurinstrumenten, of een niet toekomstvast en
gecompliceerd nieuw stelsel……………………..”
“…………….In een collectief stelsel kunnen financiële uitslagen evenwichtig worden verdeeld en eventueel worden uitgesmeerd in de tijd. Dit is niet mogelijk in het nieuwe stelsel, ook niet met de reservepot…………..”
“………………….In een collectief stelsel kunnen financiële
uitslagen evenwichtig worden verdeeld en eventueel worden uitgesmeerd in de tijd. Dit is niet mogelijk in het nieuwe stelsel, ook niet met de reservepot………………..”
“………………………Het pensioenstelsel blijft naar onze overtuiging financierbaar. Een vermogen van 50 uitkeringsjaren in 2020 illustreert dat de maatregelen sinds de financiële crisis zijn doorgeschoten.
De hoge ‘kostendekkende’ premie van het FTK leidt tot hoge oppotting en dat kan niet het doel zijn van pensioenfondsen………………………..”
“……………………..Feitelijk creëert FTK
onder de huidige renteomstandigheden en huidige vergrijzingscijfers meer dan een
omslagsysteem door de zeer hoge kostendekkende premies………”
“………………………Het Pensioenakkoord is een compromis van polderonderhandelaars met een zeer gecompliceerde
regelgeving en uitvoering. We weten uit andere voorbeelden welke gevolgen dat kan hebben. Ons
voorstel is minder complex, meer toekomstvast en biedt uitzicht op een beter pensioenresultaat……..”

Lees hier meer