Rond 2012 was Sywert van Lienden
de aanvoerder van de G-500. Deze groep jongeren telde in korte tijd meer dan duizend leden, die allen lid waren geworden van de politieke partijen VVD, CDA en PvdA.
Op de politieke congressen van deze partijen trachtten G500-leden de partijprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 te beïnvloeden door mee te stemmen. Deze groep heeft gezorgd voor ongerustheid over lege pensioenpotten in de verre toekomst.
In een krantenartikel uit augustus 2012:

"............................Minister Kamp heeft zich er persoonlijk garant voor gesteld dat een onderzoek zal volgen naar de doorsneepremie, met als uitgangspunt een einde aan de doorsneepremie. Gekeken zal worden of het afschaffen van de doorsneepremie mogelijk is met een verplichte deelname aan de pensioenfondsen.
Daarnaast lijkt een aanpassing van de rekenrente ten koste van toekomstige generaties van de baan. De VVD vindt door de G500 nu dat de gekozen rekenrente dient aan te zetten tot verstandig risicomanagement, objectief vaststelbaar dient te zijn op basis van actuele financiële gegevens en niet dient te leiden tot verstoring in de markt voor risicoafdekking. Het opportunistisch aanpassen van de rente moet daarmee voorkomen worden.
Ook is een wijziging overgenomen die pleit voor meer keuzevrijheid bij het kiezen van een pensioenfonds. Zo kan een einde komen aan de verplichte winkelnering................."
Verstoren van de markt van risicoafdekking? Het verdienmodel van financiële bedrijven (als Cardano) mogen niet verstoord worden door het belang van pensioendeelnemers?
In deze ene zin staat precies wat er aan de hand is en grondig mis is met ons huidige en nieuwe pensioenstelsel. Het is er voor de markt, de verdienmodellen en pas in de laatste plaats de deelnemers en de gepensioneerden.
De omgekeerde wereld!! U leest het goed. U bent er om de markt en de financiële industrie te steunen. De markt is er niet om u een goed pensioen te leveren. U bent er om geld naar hen te sluizen.

Lees hier meer.