20210608 bijna met pensioenjpg

Reactie Wilma Berkhout

Ze weten dus nu al dat gepensioneerden verplicht moeten meegaan (invaren). Maar daar is het laatste nog niet over gezegd......
Met een kasstroomsysteem of voorzichtige vaste iets hogere rekenrente is al die onzekerheid niet nodig.
Een simpele aanpassing van de rekenrente (de Belgen verklaren Nederland voor gek) of een kasstroomsysteem met name is voordelig voor werkgevers (veel lagere premie dus loonkosten), werknemers (lagere premie, dus hoger netto loon én een hoger geïndexeerd pensioen in een vaste uitkering), de minisier van Financiën (veel en veel meer belastingopbrengsten), onze kleinkinderen (een veel lagere staatsschuld) en de gepensioneerden (een vast geïndexeerd pensioen.)

Er is echt veel meer dan voldoende geld voor alle generaties nu en in de toekomst. Maar u wordt angst aangejaagd dat er niet voldoende geld is. Bewijsbaar en volstrekt keihard aantoonbaar onjuist. Maar u verdiept zich er niet in. U rekent de idiotie van Koolmees niet na. Want een beetje narekenen is te veel werk en daar rekent Koolmees op. Dat u dat niet doet, dat u het laat gebeuren.
Waarom onjuist? Om de pensioenindustrie en consultants miljarden meer te laten verdienen. Alleen daarom. De laatse jaren zijn regeringen er voor het groot kapitaal.
Het nieuwe pensioen wordt een ondoorzichtige onzekere woekerpolis 2.0........Niemand heeft er baat bij. Integendeel. Iedereen wordt er slechter van......
De burger is er kennelijk om uitgekleed te worden door de Zuidas en onze regering en vakbonden werken daar gewoon aan mee.