MutiRaedt Adviesgroep 29 mei 2021.
".......................Ook de pensioenaanspraken worden
keer op keer ernstig uitgehold en zijn daardoor fors lager geworden. Van het prachtige 70% eindloonpensioen of 90% middelloon plus indexatie na 40 dienstjaren naar maximaal 75%
middelloon meestal zonder indexatie of een premieregeling met in de meeste gevallen zeer teleurstellende pensioenuitkomsten. In veel gevallen zijn de pensioenaanspraken per saldo gehalveerd ook vanwege het opschuiven van de pensioendatum van 65 jaar naar 68 jaar......."

Lees hier het artikel in MultiRaedt Adviesgroep