Gelooft u deze propaganda van het ministerie SZW en Netspar nog?
Kennelijk is er weer geld uitgegeven door SZW om het NIDI een te positief gekleurd rapport te laten uitbrengen gezien het eerder rondgestuurde Consumenten Monitor 2020 van het Verbond van Verzekeraars. Daarin was het vertrouwen in pensioenfondsen door de bank genomen slechts 5,7 van de 10 (pag. 15).
1 juni 2021, 09:16 Dave Krajenbrink
AMSTERDAM - Gepensioneerden hebben het afgelopen jaar meer vertrouwen gekregen in hun pensioenfondsen. Ze oordelen beduidend positiever over de deskundigheid en de communicatie van de fondsen. Onder werkenden is het vertrouwen juist iets afgenomen.

Dat blijkt uit de Pensioenmonitor van onderzoeksinstituten Netspar en Nidi *). Onderzoeker Harry van Dalen van het Nidi verklaart dat toegenomen vertrouwen uit opluchting bij de gepensioneerden. ,,Lang hing boven de markt dat er gekort zou worden op de pensioenen, maar die kortingen bleven uit.”
Dat pensioenfondsen niet hoefden te korten op de uitkeringen kwam dankzij de handreiking van demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Hij staat in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel de pensioenfondsen een minimale dekkingsraad van 90% toe. Dat betekent dat voor iedere euro die een pensioenfonds in de toekomst aan pensioen moet uitkeren, er maar €0,90 in kas hoeft te zitten. Dat was hiervoor €1,04.
Teken
Hoewel dat nieuwe pensioenstelsel omgeven is met ontzettend veel onzekerheden, lijken gepensioneerden zich niet al te veel zorgen te maken. Terwijl onder werkenden dat vertrouwen, zij het minimaal, wel is gedaald. Van Dalen: ,,Dat heeft te maken dat er voor wie al met pensioen is, het nieuwe pensioenstelsel minder ingrijpend zal zijn. Dat geldt zeker niet voor werkenden. Dat bij die groep het vertrouwen afneemt, hoe klein de daling ook, vind ik wel een teken aan de wand.”
Met de kennis van zaken over het huidige pensioenstelsel of het debat over het nieuwe stelsel is het over het algemeen slecht gesteld. Het begrip dekkingsgraad was en blijft onbekend. Ook het Uniform Pensioenoverzicht dat iedere werknemer en gepensioneerde ieder jaar ontvangt, zeggen veel mensen helemaal niks. Maar 17% zegt het pensioendebat redelijk of erg goed te volgen. Meer dan 80% laat de pensioendiscussie min of meer aan zich voorbij gaan.
Onzekerheid
Opvallend daarbij is dat wie zegt het debat totaal niet te volgen, minder vertrouwen heeft gekregen in zowel pensioenfondsen als de overheid. Het vertrouwen bij de groep die het debat ‘redelijk tot goed’ volgt, is het vertrouwen in pensioen en overheid toegenomen. Met die kanttekening: wat is hier oorzaak en gevolg? Is men het debat goed gaat volgen omdat er meer vertrouwen is of levert het volgen van het debat nieuwe informatie op, waardoor het vertrouwen toeneemt.
Van Dalen: ,,Toch is het een opvallende conclusie omdat het suggereert dat kennis van het debat onzekerheid kan verminderen. Dat leidt mogelijk tot de conclusie dat de soep in pensioenland niet zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend.”

*) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en is geaffilieerd met de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees hier het bericht in de Telegraaf