Rondetafelgesprek in de Commissie Financiën met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel.
Gisteren heb ik de waarschuwing van AFM mbt de pensioenfondsen en het nieuwe stelsel gepubliceerd .
Vandaag het rapport van CPB. Te downloaden vanaf onderstaande pagina in de link.
Het blijkt dat er voorlopig een reële kans op kortingen bestaat, mede door de aanpassingen van de Commissie Dijsselbloem, waardoor de komende jaren de dekkingsgraden nog 5 % zullen dalen. Op langere termijn is het gunstig dat er zo veel vermogen is. De afgelopen vier jaar gestegen van 195 % naar 243 % van het bbp. Mede door het werkelijke rendement. Ja ja.
Maar daar gaat u, gepensioneerden en 60tigers voorlopig helemaal niets van krijgen.

Dat gaat allemaal naar de toekomst geschoven worden.
Net op tijd wordt voorkomen dat u nog maar een cent na 13 jaar geen indexatie, zult krijgen waar u eigenlijk recht op hebt, gezien de premies, die u betaald hebt en de daarop behaalde rendementen.
Door het verplichte invaren en dus "bevriezen " van de stand op basis de kunstmatig lage discontovoet ben u soms gekort en heeft het grootste deel van u geen indexatie gekregen. En een niet geïndexeerd pensioen is een slecht pensioen.
Het door u opgebouwde vermogen gaat naar anderen in de toekomst. U wordt de komende jaren verder gekort.
In het zicht van de "haven" (het nieuwe stelsel), bij voorziene stijgende rentes wordt nog even "Dijsselbloem" ingezet om gepensioneerden kort te houden.
Wel is uw vermogen nodig als hefboom voor de premievrije pensioenen voor de jeugd in de toekomst: verplicht invaren dus. Een generatie onteigend en kort gehouden en een deel daarvan in armoede gestort om werkgevers en de jeugd gratis een enorme schat mee te geven zonder er zelf voor te hoeven werken en sparen.
Dit zegt het CPB over de pensioenfondsen op blz 27 en 28 van het rapport:
"....Door de lage beleidsdekkingsgraden blijft het risico aanwezig dat pensioenuitkeringen bij een financiële schok verlaagd moeten worden. De beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen was in maart 2021 gemiddeld 96,9%, dicht bij de richtdekkingsgraad van minimaal 95% die uiterlijk in 2026 vereist zal zijn voor de transitie naar het nieuwe pensioencontract. Recente opwaarderingen en met name de stijging van de rente zorgen ervoor dat de actuele dekkingsgraad momenteel 109% is. De dekkingsgraden blijven echter gevoelig voor neerwaartse risico’s: de komende drie jaar wordt de nieuwe UFR-methodiek verder ingevoerd. Dit kan de dekkingsgraden naar verwachting met circa 5 procentpunt drukken, en bij financiële schokken kan de dekkingsgraad dan snel onder de kritieke grens zakken. Hogere pensioenpremies en/of lagere uitkeringen met als doel de dekkingsgraden te verhogen, kunnen leiden tot minder consumptieve bestedingen en daardoor tot minder economische activiteit.
Op de langere termijn is het gunstig is dat het totale pensioenvermogen is gegroeid. De dekkingsgraden van pensioenfondsen kennen op de korte termijn neerwaartse risico’s door rendementen en renteontwikkelingen. Het totale Nederlandse pensioenvermogen is afgelopen vier jaar echter met ca. 40% gegroeid (of van 195% van het bbp tot 243%,mede door het gemiddelde (jaarlijkse) reële rendement van ca 4,8% over dezelfde periode). Het feit dat het totale pensioenvermogen zo sterk is gegroeid, is op langere termijn (en in het nieuwe pensioenstelsel) gunstig voor deelnemers alsmede voor de overheidsfinanciën, omdat pensioenpremies als inkomen worden belast...."
Zo nu ziet u het zwart op wit staan.
En de Tweede Kamer zal het prima vinden dat een generatie "geofferd" wordt.
Maar wij kunnen straks als eersten weer demonstreren, want gevaccineerd.
Blijven wij als slapjanussen in onze stoel zitten en ondergaan het?

Lees hier het artikel op de website van de Tweede Kamer