Maarten van Wijk en de Pensioenfederatie (Federatie van de pensioenfondsbesturen onder de knoet van DNB) vertellen eigenlijk een vals verhaal. Maar zij zijn op de hand van Koolmees en Knot.
DNB houdt de Nederlandse pensioenfondsen in een gruwelijke houtgreep met toezicht en een de laagste discontovoet in Europa, waardoor Nederland zo'n beetje als enige land al 13 jaar niet indexeert. Dat wil men (Koolmees en Knot) hier zo houden.
Als het ABP in België zou zetelen was er (terecht, want meer dan geld genoeg voor de eeuwigheid) ) niets aan de hand voor pensioendeelnemers en gepensioneerden. Exxon Mobile is naar België vertrokken. Maar Nederland werpt grote obstakels op om te boel te barricaderen, zodat ze pensioendeelnemers en gepensioneerden klein kunnen houden.
Die fondsbesturen worden door DNB benoemd!!!! Lopen zij niet in tuig raken ze hun lucratieve baan kwijt.
KBO-Brabant is met Wilma Schrover, Rob de Brouwer en Hans van Meerten (Professor pensioenrecht in Utrecht) geïnterviewd door het Belgisch blad "De Tijd." Hans van Meerten legt daar uit dat het juist goed is voor de Nederlandse Pensioenfondsen om de bescherming van EIOPA en dus Europa te krijgen. Nu dus een "tegengif" artikel door de lobby van de pensioenindustrie.
Harrie Bollema van Stichting Pensioenbehoud geeft het juiste commentaar onder dit artikel met zeer valse beeldvorming (ze speculeren op de onderbuikgevoelens van het volk dat "Europa" ons geld pikt. Maar het tegendeel is waar.) Want Europa en EIOPA zijn onze redding. De regelgeving van EiOPA in IORP II is immers op de Nederlandse PSW (Pensioen- en Spaarfondsenwet) gebaseerd, die juist heel goed het karakter van onze pensioenfondsen "zag."
Harry Bollema:
"Het voordeel voor pensioendeelnemers met een geharmoniseerd toezicht door EIOPA is dat pensioenfondsen dan wel de EU pensioenwetgeving van IORP 2 moeten volgen. Dan moet de discontovoet voor de verplichtingen gebaseerd zijn op een prudent rendement zoals omschreven in IORP 2 en niet meer op basis van de DNB-RTS. Daardoor wordt de dekkingsgraad van pensioenfondsen weer met een normale EU methode vastgesteld zoals ook vóór 2007 het geval was."
Het is maar dat u dit weet.

Lees hier meer