NRC 5 juni 2021.
Hij zegt in dit interview het volgende:
"....Het rapport-Bosman over de uitvoeringsorganisatie concludeerde juist: naar hen wordt amper geluisterd.
„Op Sociale Zaken geldt: elke wet die hier wordt gemaakt, wordt uitvoerig voorgelegd aan de uitvoeringsorganisatie. Heel vaak heb ik tegen de Kamer moeten zeggen: dit kan niet op 1 januari volgend jaar, dit gaat langer duren voordat we het geïmplementeerd hebben. Dan luisteren we dus.
„Máár: wat vaak gebeurt, is dat op het laatst nog amendementen worden ingediend, wijzigingen worden doorgevoerd, of toezeggingen worden gedaan. Daar heeft die uitvoerige toets níét plaatsgevonden en dan zie je vaak dat dáár de knelpunten ontstaan.”
Waarom belanden die in de wet?

„Er wordt gezocht naar politiek draagvlak. Belanghebbenden die een brief sturen naar ons of naar Kamerleden en zeggen: op deze manier raken we in de verdrukking, dus doe het op die manier. Of het gebeurt in een Kamermotie, zo een amendement. Een dergelijke wijziging kan grote gevolgen hebben. Ook daar willen we beter op letten, bijvoorbeeld door ook een jaar ná iedere nieuwe wet een uitvoeringstoets te doen.”
Kun je niet beter al in de wetgeving voorkomen dat de burger in de knel komt?
„Zeker. We moeten het beleid niet alleen op basis van uitersten maken, ruimte geven aan de professional om het anders te doen. En we moeten ons blijven afvragen: waarom deden we het ook alweer zo, waarom hebben we dat als Kamer gedaan, waarom als kabinet? Dat is niet makkelijk, want dat is vaak een verschrikkelijk genuanceerde boodschap. En dat kun je moeilijker verkopen.”..."
einde krantencitaat.
De lieverd.
Maar eigenlijk zegt hij dat het de schuld van de Tweede Kamer is met zijn moties en amendementen als er moeilijke wetgeving voor de burger ontstaat.
Uit de notulen van het kabinetberaad in de Toeslagenaffaire bleek ook dat juist hij, Koolmees, daarom zo pissig was op Omzigt en Herma Lodder, Kamerleden van de coalitie. Die moeten geen moeilijke vragen stellen.
Maar wees gerust, hij heeft bij het nieuwe pensioenstelsel gezorgd dat ze daar geen last hebben van de Tweede Kamerleden. Die moeten zwijgen als het graf. Met de Netspar groep en SZW (zie komende nummer Pensioenbelangen over Netspar) heeft hij geregeld dat het goed komt voor de verdienmodellen en marktpartijen in de pensioenindustrie en aan de Zuidas. Miljarden hun kant op. Deze partijen zijn uiterst tevreden en daar gaat het om toch? In de BV Nederland met Koolmees als CHRO en wellicht straks als CFO.

Lees hier het artikel in NRC van 4 juni