Martine Wolzak schreef:
'Voorkom dat arme ouderen tasjes moeten inpakken bij de supermarkt'
Het plan gaat over MAP ('Maatschappelijk Aanvaardbaar Minimale Aanvullende Pensioen').
Ton Wilthagen en Caspar van Ewijk (oud-directeur van Netpar nog tijdens het pensioenakkoord en het knutselen van het nieuwe pensioenstelsel) constateren dat veel mensen niet voldoende pensioen opbouwen.
De Telegraaf bericht er vandaag ook over.

Berouw komt kennelijk na de zonde, want Van Ewijk heeft bij het nieuwe pensioenstelsel waar Netspar reuze invloed had en nog altijd heeft, de oren naar D66 en de VVD laten hangen. Hij heeft hen gevolgd, of de VVD en D66 geïnstrueerd als Netspar namens de pensioenindustrie. Misschien een kip en ei verhaal.
Maar goed het nieuwe pensioenstelsel, dat nu een jaar is uitgesteld, breekt net als het FTK in de pensioenwet van 2007 (gedicteerd door DNB) onze pensioenen af. Er gaat nooit meer geïndexeerd worden, met heerlijk deinen op de beursuitslagen (na deinen op en opnieuw deinen op de ECB-rente) straks en na dertien jaar kortingen en nul indexatie.
Maar gisteren presenteerde Netspar in hun webinar dus MAP?????
Dus waarom maken deze heren zich nu zo ineens druk. Hetgeen hier in dit verhaal geschreven wordt, over de arbeidsmarkt, eigen verantwoordelijkheid, de pensioenen weg bij de werkgevers en van de cao-tafel en zoek het vooral individueel zelf uit, willen we toch?
Die boodschap klinkt toch heel hard door in de boodschap van het nieuwe pensioenstelsel van Koolmees, VVD, en D66 en mensen als Kocken (Cardano van de rentederivaten) of Gommer (van vandaag in de Telegraaf, "Financieel Inzicht is alles.").
Het CDA is oorzaak van de marktwerking bij ons oorspronkelijk solidaire pensioenstelsel, ernstig geholpen door PvdA met ingang van de Pensioenwet 2007 en het FTK en ik lees vandaag dat Hoekstra een ruk naar rechts maakt. Omzigt was muisstil op pensioenterrein al die jaren.
Zo'n neoliberale, uiterst rechtse en roofkapitalistische samenleving zijn we toch aan het creëren? Eentje voor de gewieksten als Sywert. We hebben massaal op D66 en de VVD gestemd?
Of heb ik iets gemist? Natuurlijk weten we allemaal dat het gros van de mensen, totaal pensioenbewusteloos, niets doet aan pensioen en dat oudere vrouwen vooral de armen zijn in onze samenleving.
Interesseerde ons dat? Niet echt of echt helemaal niet toch, blijkt uit de verkiezingsuitslag? En nu ineens???
Wordt men ineens oprecht bezorgd (een 180 graden draai) of is dit weer een smerige truc om het geld en de rechten van de gepensioneerden die hard gespaard en wiens geld uitstekend gerendeerd heeft in de verplichte pensioenfondsen, af te pakken!! Ik ben hier uiterst wantrouwend.
Zorg dan verdomme dat je een stabiele reële rekenrente (2,7 %) invoert , die je elke 5 jaar evalueert, of kijk naar een kasstroomsysteem en zorg dat de ZZP ers en Flexwerkers ook verplicht sparen voor hun pensioen. Dan kan makkelijk. Er is voor eeuwig een fantastisch pensioen mogelijk in ons soliadiare stelsel. Laat dat dan intact en verbeter het op die punten en keer vrijwillig terug naar de PSW (pensioen- en spaarfondsenwet) met de rekenrente en IORP II in plaats van juridische barricades op te werken en massaal gewone mensen te onteigenen.
Als je een pensioen hebt boven het niveau van (AOW en Pensioen samen) van € 25.000,-, ben je immers een vermaledijde rijke gepensioneerde en egoïstische babyboomer. Want wij, de rechtse en neoliberale jongens, vinden dat jij wel met veel minder toekan na je pensionering, omdat wij vinden dat je minder behoeften moet hebben. Als je dat bruto inkomen als werkende hebt ben je wel een werkende arme.
Dat bewust gecreëerde beeld van onnodig rijke ouderen, die witte wijn zippend met de camper in Portugal zitten met een Zwitserleven gevoel, is in rapporten (door CPB, CBS, Netspar en de eigen overheid) van de "rijke ouderen" zelf over Nederland uitgestrooid.
Dat beeld klopt helemaal niet voor het gros, maar dat terzijde.
En waar blijven de vakbonden die aan het huidige pensioenfiasco en het komende pensioenfiasco zo dapper medeplichtig zijn?
Lees dit verhaal. En verbaas je met ons.

Lees hier meer