Gijs Herdersché in VK.
De Consumentenbond pleit voor een pensioenautoriteit. Weliswaar zijn er de Ombudsman Pensioenen en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, maar die zijn opgericht door de sector zelf en onderdeel van het systeem. Zij zijn er niet voor de pensioengerechtigden en pensioendeelnemers , maar voor de pensioenindustrie en hun verdienmodel.
Bovendien stelt de consumentenbond dat de pensioen zelfredzaamheid, die wordt verondersteld bij mensen in het nieuwe pensioenstelsel, waarbij van een solidair collectief stelsel naar een individuele pot wordt overgegaan, er niet is.
Weinigen verdiepen zich in het onderwerp. De burger krijgt de afgelopen decennia steeds meer eigen verantwoordelijkheid toegeschoven, maar hij komt niet in actie als dat zou moeten

De burger moet op weg geholpen worden in de moderne diensteneconomie, en dat geldt niet alleen voor burgers met weinig inkomen.
Pensioenfondsen mogen hun deelnemers wel voorlichten, maar niet adviseren.
Een aardig voorbeeld in dit verband. Bij de deelnemers van de Gasunie heeft men heel recent een enquête gehouden. Daaruit blijkt dat jongeren het minst risico willen lopen. In het nieuwe wetsvoorstel op hoofdlijnen gaan Koolmees en de zijnen er van uit dat juist jongeren een groot risico willen lopen. Dat wordt ook zo ingebouwd in de mechanismen van het nieuwe stelsel. Daar zit Koolmees dus fout.
Enerzijds wel denken vóór de mensen, hen niet raadplegen, de Tweede Kamer zijn mond laten houden en dan heel erg mis zitten. Dit is Nederland anno nu.

Lees hier het artikel.