AMweb 30 juni 2021.
Degene die het wel weten, ongeveer 10 % verwachten dat hun pensioen lager wordt en ze zelf bij moeten sparen. Dat adviseren het CBP en Netspar ook al in een vorig jaar zomer uitgebracht rapport. Maar dat lezen mensen natuurlijk niet.
Ook voor de werkenden is het opletten geblazen. Ze denken wel dat dit alleen de gepensioneerden aangaat en denken: "dat zal wel" maar ook zij worden onteigend en het risico komt voortaan alleen bij hen te liggen. En de risico's zijn groot. Zie ook de artikelen van Frijns en Mensonides.
Dat is overigens nergens voor nodig en grote onzin om het nieuwe stelsel zo te maken. Maar de gevestigde belangen en de vakbonden hebben hier baat bij, legde Caspar Rouffaer in Follow

The Money uit afgelopen vrijdag in zijn artikel "Met ons pensioensysteem doen we onszelf en anderen te kort."
Een citaat uit dit bericht:
“Iedereen weet wel dat pensioen voor werkenden de grootste spaarpot is”, vervolgt Baars. Hij vaagt zich echter af of deelnemers wel weten dat het risico straks steeds meer bij henzelf komt te liggen. “Ons onderzoek laat zien dat deelnemers verwachten minder pensioen te krijgen. Ook weten zij weinig over hun huidige pensioen en over het nieuwe pensioenstelsel. Terwijl zij straks zélf veel meer keuzes moeten maken, die mede bepalen hoe hoog hun pensioen later is. Dat kan niet zonder begeleiding.”

Lees hier het artikel