Hoor je het ook eens van een ander.
Artikel over hoe buitenlandse experts kijken naar de Nederlandse wijziging van het pensioenstelsel.
Twee belangrijke dingen:
Het doel is onduidelijk en geef instemmingsrecht.
Er staat nog een belangrijke conclusie in het slot van dit artikel:
"Sociale partners en politiek hebben de neiging koppig vast te houden aan een moeizaam bereikt compromis, wanneer er sprake is van massaal verzet of sterk veranderende omstandigheden. Maar dit hardnekkig vasthouden aan eerder gemaakte keuzes is ‘niet altijd optimaal’, zo stellen de onderzoekers enigszins eufemistisch."
Zou het de eerste terugtrekkende beweging zijn?
Let ook even op de reactie op het artikel van Harry Bollema (secretaris van de Stichting Pensioenbehoud.).
Die snijdt veel hout. Er was nooit een garantie ook al doet de politiek en Klaas Knot alsof er die wel was voor de nominale uitkering. Daarop is de lage ECB-rente als discontovoet gebruikt.

Lees hier het artikel