Elseviers Magazine deze week.

Wima Berkhout:

Interview door Jeroen van Wensen met Pensioen professor en advocaat Hans van Meerten, onder andere de advocaat in de procedure van KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud.
Hij gaat in op het rapport van Netspar over de buitenlandse experts en zegt hierover dit:
"...Veel pensioenfondsen zijn bang voor juridische claims als zij invaren (want zij zijn uiteindelijk hiervoor aansprakelijk als het fout gaat). De angst voor claims wordt verder versterkt door de omstandigheid dat het individuele bezwaarrecht uit artikel 83 Pensioenwet (PW) voor wat betreft het invaren buiten werking wordt gesteld. Dat maakt de inbreuk op het eigendomsrecht nog moeilijker te rechtvaardigen.

Ik (Wilma Berkhout) was dan ook verheugd dat eind juni het rapport verscheen van Netspar (een pensioendenktank van de sector en de overheid) over buitenlandse ervaringen met het omzetten van bestaande pensioenrechten. Ik vind namelijk al heel lang dat de Nederlandse pensioenpolder veel te veel naar binnen is gericht.
Maar mijn vreugde sloeg al snel om in verbazing naar aanleiding van een interview met een van de auteurs van het rapport, professor Onno Steenbeek, die tevens is verbonden aan APG, de grote pensioenuitvoerder achter ambtenaren- en onderwijzerspensioenfonds ABP.
Invaren is in het buitenland simpelweg onmogelijk
Terwijl in het rapport zelf de Nederlandse manier van invaren (met bevriezing van het individuele bezwaarrecht) door buitenlandse deskundigen wordt afgeraden, valt in het interview met Steenbeek te lezen: ‘Wat Steenbeek vooral verraste: het zogeheten “invaren” waarvoor Nederland kiest, is in het buitenland simpelweg onmogelijk.’ Maar, vervolgt Steenbeek zelf: ‘Op het moment dat je hun pensioenrechten zou omvormen naar pensioenvermogen, stapt men naar de rechter. Bij ons werkt dat anders, omdat we in Nederland een sociaal contract met elkaar hebben.’
Ik vind dit onbegrijpelijk. Kennelijk kan het Nederlandse invaren wél, in tegenstelling tot alle andere landen. Geldt dan hier het eigendomsrecht niet?...."

Lees hier het artikel in Elseviers Magazine