20210705 De onmisbaren

Ron Meijer: "wanneer die crisis zich voordoet, hangen de maatregelen af van de ideeën die in de lucht hangen. Dat, geloof ik, is onze fundamentele functie: alternatieven ontwikkelen voor bestaand beleid, en die levend en beschikbaar houden totdat het politiek onmogelijke politiek onmogelijk wordt, zei Milton Friedman, de andere denker van het neoliberalisme.. Voor het tot stand brengen van een nieuwe consensus heb je eerst een botsing van meningen, een choc des opinions nodig. Het gaat er in de politiek om hoe een nieuw gedachtegoed de overhand krijgt boven het oude," schreef voormalig VVD-leider Frits Bolkestein. Oud VVD-er Geert Wilders liet optekenen "dat vandaag geen gelijk, je morgen ook ongelijk hebt,"Wat vandaag onmogelijk lijkt, kan morgen werkelijkheid zijn." Het lijkt verbluffend veel op de historische teksten van mensen die streden voor solidariteit en tegen ongelijkheid. En zeg nou zelf, mam, het is niet alsof zes jaar eerder doodgaan ons geen reden geeft om opnieuw in de aanval te gaan. Dwars door de modder heen. Niet onder de indruk van het weer van de dag, maar gericht op het klimaat van het tijdperk. De weerstand van het moment koesterend als een compliment van de toekomst. Wie geen weerstand voelt, staat stil en zakt weg in het moeras van de macht. We moeten dwars door de drek van "kan niet," "onmogelijk" en "onbetaalbaar." We zullen er desnoods doorheen moeten kruipen. Het pad van de ideeënstrijd is het pad naar een nieuwe wereld."

Uit "De Onmisbaren," van Ron Meijer.
Er begint steeds meer weerstand tegen het gedrocht van het nieuwe pensioenstelsel te komen. Bovendien moeten de voorstanders langzaam maar zeker toegeven aan hen die het van meet af aan zagen : dat het niet gaat werken, omdat het niet beoogt om de pensioendeelnemers (werknemers) en gepensioneerden hun gerechtvaardigde pensioen te geven, omdat steeds meer openlijk blijkt dat er helemaal geen pensioencrisis hoort te zijn. Die is door hen, die beoogden de miljarden naar de pensioenindustrie te leiden, gecreëerd. Om geld weg te halen bij werkenden en gepensioneerden. En niets anders.
De ideeën over hoe het wel moet liggen panklaar en tegen een fractie van de kosten:
Het kasstroomsysteem. Van Frijns en Mensonides, van De Brouwer en Pierik, van Arnoud Boot.