Elseviers Jeroen van Wensen wordt steeds negatiever over het nieuwe pensioenstelsel.
Citaat Van Wensen:
"Het NPC lijkt erg op de Wvp, maar is daarnaast volgehangen met ingewikkelde zaken als een solidariteitsbuffer, waar in goede tijden geld heen gaat, en in slechte tijden geld aan wordt onttrokken. Zonder dat precies duidelijk is wat goede en slechte tijden zijn. In het wetsvoorstel pensioenen gaat het veel over de ‘uitlegbaarheid van pensioenen’. Daarvoor zorgt dit NPC in elk geval niet, met razend ingewikkelde mechanismen als beschermingsrendement, en het opheffen van leenrestricties. Hoe dat concreet zou moeten werken, weet nog niemand.
Maar misschien wel het belangrijkste: het stelsel herstelt het vertrouwen van burgers in het pensioenstelsel niet. ‘Het probleem zit bij de pensioenfondsbestuurders,’ zei Adri van der Wurff, oud-bestuurslid van APG in mei tegen EW. ‘Zij hebben de bescherming van het pensioengeld van hun deelnemers niet goed geregeld. In het nieuwe stelsel hebben ze daarvan geen last meer, want daar hoeven ze de deelnemer niet te beschermen, doordat het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten.’

En dan is er nog de vraag hoe de pensioenpot van 1.700 miljard euro moet worden opgedeeld in miljoenen individuele potjes. Hoe dat eruit moet zien, is ook nog niet duidelijk en kan leiden tot een trits aan rechtszaken.
Gaat de rechter dan mee met de berekening die gunstig is voor jongeren, of voor ouderen? De nu al spelende generatiekloof in de pensioenwereld – ouderen die vinden dat zij ten onrechte geen pensioenindexering krijgen en jongeren die bang zijn dat de ruif is leeggegeten voordat zij aan de beurt zijn – wordt er mogelijk dan alleen maar groter op."
Jeroen van Wensen moet wel de cijfers bijhouden. Zoals het er nu uitziet (2000 miljard) zit er over 6 jaar waarschijnlijk meer dan 3000 miljard in de pot om te verdelen.
Zoals Martine Wolzak in Het Financieel Dagblad al aangaf vorige week is er maar een juiste manier van verdelen. Ingelegde premies en het daarmee behaalde rendement. Er is intussen zo godsgruwelijk veel geld opgebouwd.
Toch wil Koolmees geen enkele koopkrachtverbetering voor ouderen voor wat betreft het aanvullend pensioen ( hij houdt met ijzseen hand de eigen beurs van gepensioneerden dicht. U mag geen geld van uw eigen geld), noch - in tegenstelling tot voor werkenden- . belastingverlichting.
Dat heeft hij op 15 juni 2021 duidelijk in de Eerste Kamer gezegd.
Ouderen dienen maar te zien hoe ze met hogere (energie en overheids) lasten en hogere inflatie de boel nog kunnen betalen. Ze kunnen zelfs geen duurzaamheidsleningen krijgen om hun huis duurzamer te maken.

 

Lees hier het artikel in EW