Pensioenfondsen De positie van pensioenfondsen blijft verbeteren, vooral dankzij stijgende beurskoersen. Gepensioneerden merken dat nog niet in hun portemonnee..

NRC's Christaan Pelgrim doet ook een duit in het zakje.
Hierna volgen tussen aanhalingstekens stukjes citaat uit het artikel en daarna mijn opmerkingen.
Citaat:
"Maar een inflatiecorrectie voor gepensioneerden? Dat zit er voor deze fondsen nog niet in. Zó goed staan ze er nou ook weer niet voor.
Dat holt het inkomen van gepensioneerden sluipenderwijs uit. De meeste aanvullende pensioenen zijn sinds de financiële crisis niet of amper verhoogd, terwijl het leven duurder werd. De inflatie sinds 2009 is ruim 20 procent."
Ja dat weten we natuurlijk. Een niet geïndexeerd pensioen is een slecht pensioen.

Citaat:
"Dankzij aandelenwinsten én verdiensten met andere beleggingen – zoals vastgoed en private investeringen – is het vermogen van pensioenfonds ABP sinds maart vorig jaar met ruim 100 miljard euro toegenomen, naar 523 miljard euro."
De waarde van de beleggingen van alleen al het ABP met 20 % (!!!!!!) gestegen. Toch krijgen actieven en gepensioneerden geen cent ter bestrijding van de inflatie. Die exponentiële groei zal doorgaan en toch krijgt niets. (Hoor ik nu in de verte Koolmees roepen""nanananene, lekker puh!!!"???)
Citaat:
"Kijk bijvoorbeeld naar 2019. Toen boekte ABP een mooie beleggingswinst van ongeveer 67 miljard euro. Toch steeg zijn dekkingsgraad minimaal: van 97,1 naar 97,9 procent. Oorzaak was de gedaalde rente. Het bedrag dat ABP in kas móést hebben om de dekkingsgraad op peil te houden, steeg hierdoor bijna even hard: met 65 miljard euro."
Rente tikt veel harder door dan goede rendementen.
Citaat:
"Maar als fondsen straks hun pensioenen straks mógen verhogen, zullen ze goed moeten bedenken of dat ook verstandig is, zegt actuaris Marc Heemskerk van pensioenadviesbureau Mercer. Bij de overgang naar het nieuwe stelsel kunnen ze hun financiële reserves goed gebruiken. „Ik zou als fonds wel wat vet op de botten willen hebben in die overgang.”
Bij die overgang moeten pensioenfondsen hun ene, grote pensioenpot opknippen in allemaal persoonlijke pensioenpotjes. Hoe meer geld ze dan te verdelen hebben, hoe rooskleuriger dat nieuwe stelsel begint.
Daar komt bij dat pensioenfondsen geld nodig hebben om veertigers en vijftigers te compenseren. Hun pensioenopbouw gaat er in eerste instantie op achteruit, door een van de nieuwe verdeelregels. Maar in het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat fondsen dit moeten compenseren."
Marc Heemskerk is de actuaris die oordeelt dat niet indexeren van gepensioneerden helemaal niet nodig is, en ook helemaal niet zo.n ramp is, omdat hij vindt en invult voor u dat u minder behoeften -hoort- te hebben.
En u ziet het, de compensatie van het verplicht invoeren van de degressieve opbouw gaat ook ten koste van de gepensioneerden.
Maar zie hier nog een keer opgeschreven, de adder, dat u helemaal nooit meer indexatie gaat krijgen, eerder pensioenverlagingen en wisselende uitkeringen.
U kunt geen peil meer trekken op uw pensioen straks en dat is de bedoeling.
Citaat
"„Sommige willen voorzichtig zijn. Als zij nu geld uitgeven om de pensioenen te verhogen, vergroten ze ook de kans dat ze in de toekomst weer moeten verlagen.”
Tja, we hebben het steeds geroepen. En als het nu ergens een reden zou hebben. Niet dus.
De enige reden die ik kan verzinnen is miljarden voor de pensioenindustrie (en de verzekeringsmaatschappijen.)
Maar die zijn belangrijker dan 17 miljoen burgers en zeker dat deel van hen dat oud is en toch niet meer productief. Jullie hebben je tijd en nut gehad, toen je hard werkte en premie betaalde, maar nu hebben we geen behoefte meer aan dor hout. Weg ermee.

Lees hier het artikel in NRC