Een leuk opinieartikel gisteren 21 juli 2021.
Een student betoogt dat pensioenfondsen er niet alleen voor pensionado’s, werkgevers en werkenden zijn, maar ook voor jongeren.
Hij vindt dat zij ook aandeelhouders zijn: de toekomstige generaties. In pensioenland betreft dat jongeren die nog geen pensioen opbouwen, en de nog abstractere, ondergeschoven jongeren die nog niet geboren zijn.
Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Dat ook huidige beleggers, en pensioenfondsen zijn de grootste beleggers in Nederland en hele grote in de wereld, een verantwoordelijkheid hebben naar de maatschappij en de aarde.
Dat ben ik met hem eens.
Maar niet dat er daarvoor zeggenschap moet komen in de stichtingen voor de pensioendeelnemers en gepensioneerden. Dat is onzin.
ik vind dat de pensioendeelnemers en gepensioneerden daar over gaan. Ik vind ook dat zij bij het fondsbestuur moeten afdwingen dat die zich verantwoordelijk naar de aarde en de mensheid gedragen.

Hoe moet het dan wel? Heel simpel. Als belastingbetaler en kiezer moet je je uiten. Via de politiek dus. Daar mag en moet je je actief bemoeien. Een advies daarbij: stem eens niet op VVD en D66, of op Groen Links en de PvdA. Zeker Groen Links is een partij waar het milieu en het klimaat alleen voor de rijke, hoogopgeleide elite betaalbaar is. Maar via de politiek, dat is de enige weg. Niet via het invullen van wat een ander met zijn centen moet doen.
En de uitkomst die deze student wil, kan op de volgende manier.
Ik heb dit in een artikel beschreven, maar dat zal Volkskrant niet plaatsen, daartegen wel dit verhaal van deze student.
Dit artikel ligt sedert een paar dagen bij het Eindhovens Dagblad en ik hoop dat ze het plaatsen.
"Nog een termijn als baas van de BV Nederland?
Op 6 juli 2021 schreef Marcia Luyten in de Volkskrant een column over de harde werkelijkheid van de BV Nederland, Onder de titel “De BV Nederland begon als metafoor, maar is inmiddels de harde werkelijkheid.”
Dit is de kern van haar artikel:
"......De vrije markt werd voertuig en afgod ineen, zowel methode als morele standaard. Als omkering daarvan kantelde het beeld van de overheid: wat altijd deel van de oplossing was, werd nu aangewezen als oorzaak van problemen. Het voerde ons naar de staat van vandaag...."
De overheid werd gezien als hinderpaal en mocht maar één rol spelen. Zorgen dat alles door de markt wordt opgelost. De overheid ging zichzelf óók als bedrijf gedragen met als voornaamste sturingsresultaat een financieel resultaat. In plaats van dat de overheid de regie over het land hield, sturen nu machtige bedrijven de overheid aan voor hun eigen belang en dat is zoveel mogelijk winst voor de aandeelhouders. Het kapitalisme wil in oorsprong monopolies tegengaan en toch zijn die in het tijdperk van het zogenaamde “toezichtskapitalisme” opnieuw ontstaan met alle gevolgen van dien. Amerikaans hoogleraar Sushana Zuboff (“The Age of surveillance Capitalism”) spreekt zelfs van “geweldloos totalitarisme.”
De “staat van vandaag,” zien we om ons heen. Het begon vanaf halverwege de jaren '80. Alle diensten van de overheid zijn duurder (de lasten liefst alleen voor de burger) én de dienstverlening is zoveel slechter. U kent het: “u bent nummer 13 in de wachtrij,” als u met een dringend probleem zit en graag snel een mens van vlees en bloed, die verstand van zaken heeft en u kan helpen, zou willen spreken. We voelen het in het onderwijs, bij de politie, in de zorg, bij defensie.
Maar ook in het bedrijfsleven in de arbeidsmarkt bestaat steeds meer bestaansonzekerheid voor de werknemer en de (vaak verplicht) kleine ondernemer. Voor u 10 anderen.
We hebben gezien hoe de McKinsey-sturing van “New Public Management” ook bij de belastingdienst ertoe kan leiden dat grote groepen onschuldige burgers totaal in de knel komen en hun leven genadeloos wordt afgepakt. Het gevolg van het vertalen van fraudebestrijding in een op te brengen bedrag en haal je dat niet lever je maar personeel in. Ook jouw baan als ambtenaar op de tocht.
De pechvogel en kwetsbare in de maatschappij wordt gewantrouwd maar het bedrijfsleven en de buitenlandse aandeelhouders moesten van Rutte zo nodig (stond niet in het coalitieakkoord) gevrijwaard worden van miljarden dividendbelasting.
De begroting op orde is tot enige maatstaf verworden van het overheidsbeleid en de overheidssturing.
Iedereen voelt dat het ánders moet.
Dus Mark Rutte, er ligt een veel grotere taak voor u in een komend kabinet dan het regelen van de centen van de BV Nederland. Uw taak wordt er voor te zorgen dat Nederland weer een land is waar het welzijn van alle inwoners telt en zoveel mogelijk bevorderd wordt.
En het goede nieuws is dat u zich juist over de centen geen zorgen hoeft te maken. Dat weet u drommels goed, want u bent slim genoeg. Begint eens met mensen in uw nieuwe kabinet te verzamelen, die een hart voor alle inwoners hebben.
Kijk. Er zit nu 2000 miljard in de pensioenpotten. Die potten groeien met zo’n 100 miljard per jaar nu. Bijeen gespaard door miljoenen gewone Nederlanders. Verplicht nog wel hebben zij voor ongeveer een dag in de week hun loon op zij gezet, voor een goede oude dag in het rijkste pensioenstelsel in de wereld.
Onze staatsschuld is 379 miljard euro. Die wil minister Hoekstra niet naar onze (klein)kinderen doorschuiven. Maar er hoeft geen schuld doorgeschoven te worden, want die is er niet.
Reken even mee, zoals de ministers Rutte, Hoekstra en Koolmees al lang gedaan hebben. Daarom alleen al moeten ze met pek en veren worden overgoten, want ze doen stiekem de verkeerde dingen (o.a. hand op de knip) met het geld dat van de werknemers en gepensioneerden is. Het geld ligt nu al jaren dood voor de kast. Zelfs geen indexaties.
Op die pensioenpotten ligt een belastingclaim van ongeveer 35 %. Dus als de pensioenen uitbetaald worden, druppelt er geleidelijk ongeveer totaal 700 miljard (en stijgende met 35 miljard per jaar) binnen bij de staat.
700 Min 379 miljard is toch mooi een soort stijgend stil overschot op de begroting van nu al 321 miljard euro voor Nederland. En dan te bedenken, minister Hoekstra, premier Rutte en minister Koolmees, dat u op dit moment al rente toe krijgt.
U hoeft slechts het binnendruppelen iets te verkorten en wat sneller te laten gaan. Pas het kasstroomsysteem toe, zoals economen en geleerden als Arnoud Boot, Jean Frijns en Jelle Mensonides, Rob de Brouwer en Jan Pierik - voorwaar geen krullenjongens- keurig laten zien. Daar wordt het hele land beter van en er is toch al voor eeuwig pensioen.
U kunt weer investeren op de inhoud van onderwijs, zorg, jeugdzorg, ouderenzorg, politie, defensie en onze kwetsbaren en pechvogels beter beschermen. Morgen kunt u pechvogel zijn toch?
Meer welzijn voor alle bewoners. Dan zullen de burgers van dit land u gaan waarderen.
Maar niet als het wéér een termijn als CEO van de BV Nederland wordt.