"........Medewerkers van de klantenservice van pensioenuitvoeringsorganisatie APG, die optreedt namens ABP, zijn inmiddels getraind om signalen die duiden op mogelijke betalingsproblemen in een vroeg stadium te herkennen. Mocht de betreffende pensioendeelnemer daarvoor open staan, dan biedt APG hulp aan........"
Pensioendeelnemers en gepensioneerden van overheidsmedewerkers, als politiemensen, leraren, defensiepersoneel, rechterlijke macht en gemeenteambtenaren bijvoorbeeld.
Zouden die snel in de schuldenproblematiek belanden?
En als ze dat al doen, hoe zit het dan met het salaris van de deelnemers en met de als 13 jaar niet geïndexeerde pensioenuitkering van gepensioneerde ABP-ers?
Zou het niet aan een te laag salaris voor de publieke sector in relatie tot de stijgende vaste lasten liggen (wonen in de Randstad bijv is heel duur) of al 13 jaar het pensioen niet indexeren?

Me dunkt dat dáár de oplossing moet liggen om schuldenproblematiek tegen te gaan en zeker voor de corebusiness van een pensioenfonds waar meer dan genoeg geld (523 miljard) in zit.
Het wordt steeds minder aantrekkelijk om in een publieke functie te werken. Je bent toch een "loser" als je daar zit. Sywert van Lienden trok er zijn neus voor op en ging gewoon slim geld maken. Nu barst hij van het succes en in nut voor Nederland.
Je kunt beter in voor de samenleving onmisbare beroepen zitten als "flitshandelaar" want vanmorgen berichtte NRC hierover: "Bij de flitshandelaren vind je veruit de meeste miljoenenverdieners." Dan ben je een echte succesvolle winnaar voor Nederland.
Daar worden wij allemaal beter van toch, van die flitshandelaar of mondkapjes ritselaar?
Niet van die leraar of van die politieagent. Die kunnen we missen als kiespijn en die komen maar in de schulden.

Lees hier het artikel