NRC 29 juli 2021.

Knot en ABN zeggen dat de rente nog lang laag blijft. Geen goed nieuws voor gepensioneerden en mensen die nu hun pensioen opbouwen. En Knot houdt die rente wel laag.Dat hebben we al die jaren gezien. Geen centje inflatiecompensatie er bij, maar wel steeds stijgende vaste lasten en prijzen voor boodschappen.
In het stuk staat dit niet. Maar de staatsschuld in Nederland is op dit moment 375 miljard euro en met ongeveer € 350,- per seconde dalende. Dat is ongeveer 48 % van het bbp van 770 miljard. Dat is wat we met zijn allen in Nederland in een jaar verdienen.
Het pensioenvermogen is op dit moment 2000 miljard en rap stijgend, vanwege de goede rendementen. Al jaren.

Vooruitzicht is een verdubbeling binnen een aantal jaren. Voor eeuwig pensioen, want de pensioenuitkeringen (32 miljard per jaar) zullen nooit in het tempo stijgen waarin het vermogen stijgt.
Het gaat dus hartstikke goed in Nederland. De gepensioneerden kunnen het grootste deel van dit vermogen op hun conto schrijven, vanwege hun inleg en de daarop behaalde rendementen. Daar zouden ook de huidige werkenden van moeten profiteren want ook zij hebben premie ten koste van hun huidig nettoloon verplicht ingelegd. Voor een goede oude dag.
Maar deze twee generaties mogen niet meedelen in de welvaart van Nederland.
De belastingclaim op deze 2000 miljard is 35 % oftewel 700 miljard. Bijna twee keer de staatsschuld. Dus als je goed meerekent, heeft Nederland een enorm (soort stil) staatsoverschot van 325 miljard!
Dat is fantastisch nieuws voor onze kinderen en kleinkinderen. Zij starten met een enorm overschot, bij elkaar gewerkt door hun ouders.
Je zou denken dat er gejuich uit het Torentje komt en uit de kamer van de minister van Financiën. Minister Hoekstra (CDA) toonde zich nog bezorgd over een staatsschuld voor onze (klein)kinderen
Heel goed nieuws dus.
En zeker als je dat geld sneller in de staatskas laat stromen door hogere belastingopbrengsten. Dat kan met het kasstroomsysteem.
-Goed nieuws voor de werkgevers ook, meer winst (minder loonkosten) en meer investeringsmogelijkheden.
-Goed voor de werknemers, méér netto loon en een geïndexeerde pensioenopbouw voor later (nu is het nog maar ongeveer 35 % van het middelloon).
-Het is goed voor gepensioneerden, degenen die het meest hebben bijgedragen aan het pensioenvermogen dus, want zij kunnen weer meedelen door indexatie en daarmee de inflatie bijhouden. Ook de vaste lasten van gepensioneerden stijgen immers.
-Het is goed voor onze (klein)kinderen vanwege hogere belastinginkomsten.
Frijns en Mensonides hebben wetenschappelijk berekend en onderbouwd dat er met dit systeem voor eeuwig pensioen bestaat, mits er voor 30 keer de uitkeringen in kas gehouden worden.
Daarmee worden ALLE sectoren in de maatschappij Nederland er veel beter van.
Natuurlijk krijgen de pensioenindustrie en de consultants geen miljarden in hun zak vanwege de stelselwijziging, maar zij en de pensioenfondsbestuurders, de beleggers enz. blijven een hele mooie en zeer goede boterham verdienen. Heel excessief geld verdienen te koste van alle anderen is toch niet nodig
Is het dan niet onzinnig dat er zo'n 100 miljard verspild gaat worden voor een onnodig risicovol stelsel met grotere kansen op lagere pensioenen en wisselende onzekere uitkeringen?
De overheid (waarom met minder belastinginkomsten en hoge premies voor het eigen personeel genoegen nemen), de werkgevers (veel te hoge premies), de werknemers (veel te hoge premies voor een steeds magerder pensioen) en te lage nettolonen, de gepensioneerden, het grootse deel bij de grote pensioenfondsen wordt getroffen door lager pensioenen
Maar waarom dan toch? Wat is de winst om het toch te doen en voor wie?
Ik geloof er niets van dat het om het prestige van Koolmees, Knot, Dijsselbloem gaat omdat zij er helemaal naast zitten met hun rekenrente.
Wat beweegt ze? Hetzelfde geldt voor de desinteresse van onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
Als er nu politieke partijen heel slim zijn gaan ze dit toch in Nederland propageren. Het zou zo maar eens het winnende stemmenverdienmodel kunnen zijn.
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zitten we straks ook niet met een op de Kinderopslagaffaire lijkende ramp in het kwadraat. Wat in de derde macht.
Welke politieke partij laat zien dat ze er voor alle Nederlanders zijn?

Lees hier het artikel in de NRC