Een interview met Professot Mark Heemskerk. (Dat is iemenad anders dan actuaris Marc Heemskerk van Mercer, de man die vindt dat gepensioneerden we l met minder toe kunnen).
Deze hoohleraar zegt dat het pensioen minder zeker wordt en zeker minder.
Citaat:
"....Pensioen wordt minder zeker en zeker minder, dat is de weinig opbeurende slogan die volgens hoogleraar Mark Heemskerk nog steeds ‘klopt als een bus’. Hij kijkt kritisch naar het pensioenakkoord en maakt zich vooral zorgen om de werknemers met de lagere inkomens. ‘Daar wordt de rekening gepresenteerd.’(........)
Op dit moment is er bijvoorbeeld sprake van wat ik noem verborgen pensioenkortingen. Omdat de premies van veel fondsen stijgen, kan er voor dezelfde inleg minder pensioen opgebouwd worden. Dat geldt dit jaar voor ruim een miljoen deelnemers van bedrijfstakpensioenfondsen. Ik verwacht dat mensen dit pas echt gaan beseffen als ze hun uniform pensioenoverzicht bekijken.’...."

Lees hier het artikel in AV Accountancy