Eduard Bomhoff in Syp Wynia's week.
Hoogleraar economie en oud-minister Bomhoff laat zich horen over de zogenaamde problemen bij de grootste pensioenfondsen. Hij is vernietigend wat over wat er "gepresenteerd" wordt en over het nieuwe stelsel.
Citaat uit het artikel:
"....Hoe belangrijk is dat risico voor de peilstok van Joanne Kellermann (voorzitter pensioenfonds PFZW)? Het antwoord staat in een uitstekend artikel van Prof Bernard van Praag en Henk Hemmers. Hun conclusie: het vaarwater is intussen schier onpeilbaar diep. Dat is omdat de premies al meer dan voldoende zijn om de pensioenen te betalen en we de vermogens van de fondsen en de opbrengsten van de beleggingen dus alleen nodig hebben als buffer voor toekomstige generaties.

Een van hun tabellen maakt het mogelijk om op wat langere termijn premies en pensioenen te vergelijken. Voor alle Nederlandse pensioenfondsen tezamen kwamen in de twaalf jaar van 2009-2020 de premies In totaal op 380 miljard, de uitbetaalde pensioenen op 334 miljard. Alleen in 2016 waren de uitbetaalde pensioenen even hoog als de ontvangen premies; in alle andere jaren waren de premies gemiddeld 4 miljard per jaar hoger....."

"....De vermogens hoefden in geen enkel jaar te worden aangesproken. Zelfs de beleggingsresultaten waren niet nodig voor een gedeeltelijke bijdrage aan de pensioenen.
De Nederlandse pensioenfondsen zijn rijker dan ooit, en de onzin over een ‘gevarenzone’ is het kunstmatige gevolg van een noodlottige beslissing van De Nederlandsche Bank (DNB) uit 2007 om een oude regel af te schaffen......"
"....De Tweede Kamer had DNB kunnen vragen om voorbeelden uit andere landen van langlevende pensioenfondsen met kapitaaldekking die ook moeten rekenen met zo’n extreem lage ‘rekenrente’. De Tweede Kamer had ook een aantal van de gespecialiseerde auteurs van ‘Me Judice’, een publicatieplatform voor Nederlandse economen, kunnen vragen om hun kritiek toe te lichten...."
".....Reuze aardig van minister Hoekstra (eigenaar van DNB en ABN Amro) om dat de bankiers te gunnen? Of laf van Den Haag om niet enige solidariteit te eisen, DNB dan maar te schofferen door per omgaande de idiote rekenrente af te schaffen, en alle andere ouderen gelijk te behandelen met de bankiers door ook hun pensioenen te beschermen tegen de inflatie?....."
Het artikel is in zijn geheel te lezen (zonder abonnement) als u op de link klikt.

Lees hier het artikel in Wynia's Week