Sedert 1 januari 2021 zit het Philips Pensioenfonds voor zijn beleggingen en uitvoering bij Blue Sky, nadat ze van PGGM komen.
Dit belooft wat wat voor alle uitvoeringskosten van de gigantische, grootste en nog nooit vertoonde enorme pensioenhervorming in de wereld, die er alleen komt om u, Nederlandse (toekomstig) gepensioneerden een slechter en onzeker pensioen te bezorgen ten bate van enkele partijen..
De "benefits "zijn er alleen voor de beleggers en de pensioenindustrie en de overheid profiteert van een uiterst goedkope leenbank.
Uit het artikel:
"Philips-gepensioneerden betaalden het afgelopen jaar per deelnemer 156 euro aan uitvoeringskosten, een derde van dat bedrag is toe te schrijven aan het overstappen naar de Blue Sky Group."

De door de (toekomstig) gepensioneerden bij elkaar gespaarde vermogens door premies uit hun loonruimte worden helemaal niet aan hen besteed.
Eduard Bomhoff in Wynia's Week:
"Hoe belangrijk is dat risico voor de peilstok van Joanne Kellermann? Het antwoord staat in een uitstekend artikel van Prof Bernard van Praag en Henk Hemmers. Hun conclusie: het vaarwater is intussen schier onpeilbaar diep. Dat is omdat de premies al meer dan voldoende zijn om de pensioenen te betalen en we de vermogens van de fondsen en de opbrengsten van de beleggingen dus alleen nodig hebben als buffer voor toekomstige generaties.
Een van hun tabellen maakt het mogelijk om op wat langere termijn premies en pensioenen te vergelijken. Voor alle Nederlandse pensioenfondsen tezamen kwamen in de twaalf jaar van 2009-2020 de premies In totaal op 380 miljard, de uitbetaalde pensioenen op 334 miljard. Alleen in 2016 waren de uitbetaalde pensioenen even hoog als de ontvangen premies; in alle andere jaren waren de premies gemiddeld 4 miljard per jaar hoger.
Hadden we de pensioenen vanaf 2008 keurig geïndexeerd (ieder jaar opgehoogd met de inflatie) dan hadden de premies nog steeds 8 miljard meer in de kas gebracht dan nodig was om zulke geïndexeerde pensioenen uit te betalen. De vermogens hoefden in geen enkel jaar te worden aangesproken. Zelfs de beleggingsresultaten waren niet nodig voor een gedeeltelijke bijdrage aan de pensioenen."
De rekening voor deze miljarden benefits en het moeten fungeren als goedkope leenbank voor de overheid wordt bij de pensioendeelnemers neergelegd.
Met andere woorden. Het door u uit uw mond gespaarde loon fungeert nu al als verdienmodel voor de beleggers en als goedkope leenbank voor de overheid. En dat wordt alleen maar erger.
Uw eigen overheid regelt de grootste staatsgestuurde roof in de geschiedenis. Al sedert 2007. Een briljant plan om stiekem en zonder zichtbare belastingheffing een fors deel u als werkenden en verplicht gepensioneerden burgers extra uit te kleden ten behoeve van de markt.
Roofkapitalisme ten top.

Lees hier het artikel in ED