NRC Vrijdag 13 augustus 2021.
"Het is een misvatting te denken dat markten het evenwicht zelf wel herstellen. De markt levert bij voorkeur dure woningen, lage lonen en ongelijkheid. Het is juist de kerntaak van de overheid om publieke belangen te behartigen. Een sterke en doeltreffende overheid is in staat de marktcondities te bewaken, gecombineerd met mededigingspolitiek om misbruik te voorkomen.
Maar de politieke hamvraag luidt: wíl de politiek wel condities aan de markt opleggen? Eén ding is duidelijk, de wil bij het demissionaire kabinet ontbreekt. De afgelopen vier jaar zijn onze publieke waarden nog verder onder druk komen te staan door beleid dat gericht is op het faciliteren van de kapitalistische markteconomie...."

Lees hier het artikel in NRC