Wynia's Week zaterdag 14 augustus 2021.
Edouard Bomhoff met deel 1 over de kwalijke rol van DNB bij onze aanvullende pensioenen.
Bomhoff bekijkt de rol vanuit een originele hoek. Hij benoemt het eenvoudige en zogenaamde wetenschappelijk "sausje" dat er voor de dwingelandij van DNB wordt gebruikt: " Typerend is de niet-verankerde en dus dolgedraaide rekenexercitie van Nick Draper (CPB), getiteld ‘A Financial Market Model for the US and the Netherlands’. De auteur bedankt een dozijn Nederlandse collega’s, maar heeft zijn ‘model’ kennelijk niet voorgelegd aan één enkele internationale expert op dit terrein. Geen vermelding van internationale presentatie op een conferentie, negen jaar later nog geen succesvolle poging om het werk ergens gepubliceerd te krijgen in een vakblad. 31 keer geciteerd, maar niet één keer in de US, hoewel de uitkomsten pretenderen de Amerikaanse kapitaalmarkt te beschrijven. Citaten zijn beperkt tot Nederlandse collega’s en kennissen bij CPB, DNB of aan Nederlandse universiteiten – bijna altijd in ook weer ongepubliceerd werk.

Intussen worden deze computer-formules wel door DNB dwingend opgelegd aan de Nederlandse pensioenfondsen die moeten laten zien, wat reeksen van 60-jaarlijkse plussen en minnen betekenen voor hun beleggingen......."
Bomhoff heeft het deels over het speciaal in 2005 opgerichte circus Netspar om pensioenen er onder te houden.
" De leiding van DNB moet dat hebben geweten toen zij, in strijd met de eigen traditie, iemand zonder reputatie op onderzoeksgebied benoemden tot directeur. Zij wensten een onderhandelaar in plaats van een objectieve researcher en dat is wat ze kregen in Kroes. Maar intussen is ondermaats werk bij CPB en DNB wel medeschuldig aan pensioenen die volgend jaar 20 procent achter lopen op de geldontwaarding en – als het aan DNB ligt – nog meer gaan inleveren." Aldus Bomhoff.
Waarom protesteren gerenommeerde leden van de raad van toezicht van Netspar, FNV voorzitter Tuur Elzinga, pensioenonderhandelaar, en Wouter Bos, voorzitter van die raad en oud minister van Financiën, niet? Laten zij zich gewillig voor deze kar spannen? Onvoorstelbaar. FNV Vakbond en PvdA? Keihard tegen de belangen in handelen van 11 miljoen (toekomstig) gepensioneerden. Alleen de pensioendeelnemers van het DNB pensioenfonds zijn uitgezonderd.
In wat voor financiële dictatuur leven wij?
Volgende week zaterdag op 21 augustus 2021 deel 2 over de uiterst kwalijke rol van DNB.
Het artikel is zonder abonnement te lezen dus ik zou doorklikken om dit verhaal eens goed te lezen.

Lees hier het artikel in Wynia's Week