Stapje naar meer invloed senioren op pensioen.
De Koepel Gepensioneerden heeft drie hoofd-eisen bij de uitwerking van het pensioenakkoord:
- niet pas bij ingang van een nieuw pensioenstelsel (dus in 2026/2027) indexeren, maar zo snel mogelijk;
- bij de overstap naar dat nieuwe stelsel rekening houden met het feit dat in pensioenfondsen veel geld ‘van oud naar jong’ is gegaan (onder meer doordat de pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd), en
- meer zeggenschap van gepensioneerden in de aanloop naar het nieuwe stelsel èn daarna. Het gaat immers ook om hùn geld.
Die eisen brengen we uiteraard in bij het overleg met ministers, vakbonden en werkgevers (de bedenkers van het pensioenakkoord). Maar we doen dat ook richting Tweede Kamer. In een klein pensioendebatje twee weken terug leidde dat tot een motie waarin onze eisen werden overgenomen.
Hoewel maar vijf partijen de moeite namen om aan dat debat mee te doen, stemde afgelopen dinsdag wel de hele Kamer vóór die motie. De hele Kamer? Nou, nee: FvD stemde als enige tegen.
Een mooi succesje, ook omdat de motie de minister oproept seniorenorganisaties serieuzer bij het pensioenoverleg te betrekken.
Wordt vervolgd.