Vrijdag 1 oktober 2021.
In de nieuwe ONS van september 2021, het blad van KBO-Brabant staat een indringend verhaal van voorzitter Leo Bisschops over woonschaamte. Hierna de digitale versie in de vorm van een blog op de website van KBO-Brabant.
Zijn stuk hangt trouwens ook samen met de inkomenspositie van ouderen (gepensioneerden).
Wat zegt hij:
Ouderen worden in de beeldvorming aangesproken alsof zij een te groot huis blijven bezetten en zij zich daarover zouden moeten schamen.

Maar er is geen alternatief als zij zouden willen verhuizen. Zij hebben geen keuze dan in hun huis te blijven, ook al (en dat zeg ik) omdat nieuwe huisvesting te duur is voor hun portemonnee met slinkende pensioenen en hogere lasten. Het is eenvoudigweg niet te betalen.
En dan suggereert het IMF deze week ook nog dat de overwaarde in box 3 betrokken moet worden, hetgeen duizenden euro's per jaar meer gaat kosten, voor veel ouderen met een afgeloste eigen woning en een bescheiden inkomen. Als ze uit hun huis zouden moeten omdat het niet meer te betalen is, is er geen alternatief. Dus hen financieel afbreken en kapot maken, levert waarschijnlijk ook geen nieuwe huisvesting op voor jongeren.
Er moeten 110.000 gelijkvloerse woningen, 50.000 geclusterde woningen en liefst 50.000 verpleeghuisplaatsen bij.
De grootste fout was in 2010 het ministerie van volkshuisvesting opheffen en wonen en bouwen aan de markt overlaten.
Daar ligt de oorzaak en niet bij ouderen die geen alternatief hebben.

Lees hier het artikel van KBO Brabant