Vrijdag 1 oktober 2021 NRC.
Quote:
"Van Zutphen: „Ik zie een patroon. Het mensbeeld van de overheid is de afgelopen vijftien jaar gebaseerd op het idee dat iedereen gaat frauderen als hij de kans krijgt. Van die koude kermis zijn we allemaal thuisgekomen, met alle gevolgen van dien.”
Gaat het alleen om wetten? Politieke akkoorden worden steeds belangrijker, zoals het Pensioen- en Klimaatakkoord.
De Graaf: „Al die polderakkoorden… we besluiten met zijn allen, maar de wetgever moet het uitvoeren. Dikke regeerakkoorden hebben hetzelfde nadeel. Het politieke primaat moet bij de regering en in het parlement liggen.”
Van Zutphen: „We moeten concluderen dat de kracht en weerbaarheid van de burger tekortschieten bij grote besluiten. Ik zag dat er 45.000 aanvragen zijn gedaan voor de 30.000-euro-regeling. Dat zijn mensen die we helemaal niet hebben gezien in de rechtspraak of bij de klachtenbestanden. Maar ze zeggen wel de dupe te zijn van overheidshandelen. De Toeslagenaffaire heeft dat genadeloos blootgelegd. Maar het zit ook in PGB’s, of de bijzondere bijstand. De mogelijkheid om jezelf te beschermen als burger tegen de overheid is veel kleiner dan ik zelf ooit had gedacht.”

Lees hier het artikel