Dat zeggenschap van gepensioneerden en jongeren in de pensioenfondsen al 40 jaar door een kongsi van werkgevers en vakbonden wordt afgehouden is geen nieuws. Wel nieuws is dat CDA en PvdA zich onlangs weer eens hebben opgeworpen als de loophondjes van deze organisaties. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen (waarvan ruim 80% van de werkenden en gepensioneerden verplicht deel uitmaken) lopen de werkgevers geen enkel risico maar hebben wel het hoogste woord. Dat de vakbonden representatief voor alle werkenden zouden zijn, geloven ook de eigen vakbondsleden al lang niet meer. Dat ze de gepensioneerden zouden vertegenwoordigen, is een sprookje uit ‘Duizend en één nacht’. Het verwerpelijke Kabouter PLOP amendement (zie weblog van 17 april 2010) wordt van harte gesteund door CDA minister Donner, zoals u uit zijn brief aan de Tweede Kamer kunt lezen.

Tenslotte de aanbevelingen van de commissie Don. Weliswaar geloven werkgevers en vakbonden tegen beter weten in dat de rendementen op beleggingen van pensioenfondsen in de toekomst op een onverminderd hoog niveau zullen blijven. Echter, zij zijn de enigen die dat nog geloven. Of zij lezen geen kranten over de financiële crisis, of de belangen om hun leden aan baantjes te blijven helpen staan helder denken in de weg. Zo verzinkt het Nederlandse pensioenstelsel in een moeras van illusies. De slachtoffers? De verplichte deelnemers die geen kant opkunnen. Lees wat de pensioenkoepels (u weet wel, die clubs die door u betaald worden en die consequent uw belangen negeren) over de problematiek te zeggen hebben.

Lees vooral ook hoe het pensioenfonds PGGM met de middelen en de belangen van gepensioneerden omgaat. In de Volkskrant van 28 april doet Yvonne van Dam op onnavolgbare wijze haar verhaal. De lezer van deze website zal er veel in herkennen. Helaas is haar relaas tekenend voor wat zich bij vrijwel alle bedrijfstakpensioenfondsen afspeelt.