Pensioendeskundigen slaan alarm
Onder pensioendeskundigen zwelt de kritiek aan op de onzalige plannen die geleid hebben tot het pensioenakkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’. Zij ondersteunen ons standpunt dat er meer dan genoeg in de ‘pensioenpotten’ zit om te indexeren. De heilloze plannen horen in de prullenbak en het huidige stelsel kan worden verbeterd.
Henk Hemmers toont in een (onderbouwde) brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer aan dat er zonder problemen voor de fondsen kan worden geïndexeerd vanaf 2008!

Lees hier de hele nieuwsbrief