Naar aanleiding van het pensioenakkoord gaat, als het aan het kabinet ligt, het hele Nederlandse pensioenstelsel op de schop: van een stelsel gericht op collectief gegarandeerde rechten, naar een stelsel gericht op individuele pensioenpotjes. Het huidige collectieve pensioenvermogen van 1,7 biljoen euro wordt bij invoering van het nieuwe stelsel in een keer verdeeld tussen alle individuele pensioengerechtigden en premiebetalers, met gebruik van een nog nader te bepalen verdeelsleutel.

Lees hier de flyer.