Zaterdag 13 november 2021 publicatie toezichthouder AFM.
Adri van der Wurff (oud-AFM)

De AFM buigt zich in het 'Trendzicht 2022' over de risico's verbonden aan de pensioentransitie. Niet onbelangrijk, want bij een pensioenstelsel dat van (formeel) DB overgaat naar (feitelijk en formeel) DC, ligt bescherming van de deelnemers niet meer als taak bij het pensioenfonds met daarachter externe toezichthouder DNB (en AFM), maar bij de wettelijke kaders en bij externe toezichthouder AFM (en DNB).

De conclusie van AFM is dat het risico van hoog naar nog hoger gaat, en de onderbouwing in 'aandachtspunten' liegt er ook niet om:

  1. sluit de nieuwe regeling wel aan bij de risico's die de deelnemers willen en kunnen dragen?
  2. worden er geen onrealistische verwachtingen gewekt?
  3. is de nieuwe pensioenregeling wel uitlegbaar?

Allemaal vragen waar tamelijk makkelijk 'nee' op te antwoorden valt. Het is dan ook de vraag wat de vervolgstappen worden. Ik neem aan dat de AFM haar best zal doen om een situatie te vermijden waarin zij verantwoordelijk is voor toezicht op een sector waarin de kans op ongelukken wel erg groot is. En ik schat de AFM zo in dat ze zich niet onder die verantwoordelijkheid uit zal willen draaien. Dat zou inhouden dat ze aan zullen dringen op een passend toezichtskader. Hun verwijzing naar correcte, duidelijke, tijdige en evenwichtige informatie doet dat al vermoeden.

Daarnaast hebben we gelukkig ook nog de pogingen van bijvoorbeeld Hans van Meerten die er op aandringt specifieker de consumentenbescherming te regelen van de deelnemers van pensioenfondsen.
Een stelselherziening waarin de risico's niet gemitigeerd worden die AFM als uiterst belangrijke toezichthouder ziet, zou een blamage zijn voor het Nederlandse pensioenstelsel.

Lees hier het artikel in Verslaggeving.AFM.nl