Artikel van Professor Bernard van Praag.
Zie hier zijn analyse over de situatie bij onze pensioenfondsen..
Zie de grafiek in het artikel van hemzelf, Henk Hemmers en Huub Esten.
Ook als er geïndexeerd zou zijn vanaf 2007 was er geld genoeg.

Het zou een kleine rimpeling in het vermogen zijn geweest, hetgeen u terugziet in de grafiek.
Des te idioter is het is het dat FNV akkoord is gegaan met het afzien van inhaalindexatie. Je zou toch verwachten dat ze ook kunnen rekenen bij FNV. Tuur Elzinga gaat er prat op dat hij zo'n ultra slimme wiskundige is, waarvoor de gerenommeerde bedrijven in de rij staan, beweerde hij zelf in een radio interview vorig jaar.
Er vanuit gaande dat dat klopt, is dat des te merkwaardiger als u dit heldere goed te volgen onderbouwde betoog ziet van Professor van Praag.
Dan zou je toch moeten concluderen dat er iets merkwaardigs aan de hand is in Nederland bij de pensioenen, dat er een geheimzinnige agenda is voor de private pensioenen.
Ik zou Tuur Elzinga met zijn wiskundeknobbel willen uitdagen uit te leggen waarom dit betoog van Bernard van Praag niet zou kloppen. Het zelfde zou ik de Netspar hoogleraren willen vragen met aan hen de volgende vraag waarom er dan zo nodig een nieuw zeer risicovol nieuw stelsel moet komen, waar de deelnemers en gepensioneerden bewijsbaar niet beter van worden.
Tot op heden komen ze allemaal echt niet veel verder dan, de "jongeren betalen voor de ouderen" ( een aantoonbare en uitrekenbare leugen, zie de eerdere artikelen in MeJudice van Bernard van Praag en Henk Hemmers), het zijn de regels ( met een systeem dat aantoonbaar niet klopt!), het gaat slecht met de fondsen ( het tegendeel blijkt) en het is de politieke beslissing ( die kun je aanpassen).
Dus blijft over de agenda.
Feit blijft en wordt dat miljoenen verplicht in de armoede gestort worden en u als werkende een slecht pensioen overhoudt en daarvoor veel en veel te veel betaald hebt en betaalt met uw eigen uitgesteld loon.

Lees hier het artikel in Wynia's Week