KBO-Brabant

De buffers in de pensioenfondsen groeien maar door. Logisch, want er komen elk jaar vele miljarden meer binnen dan eruit gaan. In 2020 konden de reserves opnieuw versterkt worden met € 92 miljard, maar voor indexatie was zogezegd geen geld.
Onzin natuurlijk, maar niet alleen dat. Het is naar onze mening ook onwettig, want in strijd met Europese richtlijnen. Daarom zijn KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat begonnen.
We worden gesteund door Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDA).
Een lange weg, maar we gaan ‘m helemaal afleggen. Financiële steun is welkom!
https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/

Lees hier het artikel