‘Uitkeringen gepensioneerden in het nieuwe stelsel 10 tot 20% hoger’

(Wilma Berkhout)
Een misleidende kop. Wat ontbreekt in de redeneringen is dat de rekenwijze van het omzetten van de toegezegde vaste uitkering in een kapitaal van veel groter belang is en veel bepalender is voor het omgezette pensioen. Volgens hetgeen nu bekend is, leidt die omzetting tot een veel slechter pensioen voor de meeste gepensioneerden dan nu het geval is met de vaste toezegging.
Het voorbeeld dat wordt aangehaald is het zo'n beetje het best draaiende pensioenfonds, Zoals ook van de pensioenfondsen van de banken met DNB's pensioenfonds.
Zie het artikel.

De passages die valse hoop bij het gros van de gepensioneerden kunnen opwekken zijn geel gearceerd.
"...omdat die uitkering mogelijk daalt...."
Ik heb het echte wetenschappelijke plaatje gezien en laat het het woord mogelijk maar gewoon weg. Bij het gros gaat de uitkering tot het overlijden dalen.
"....‘Uit berekeningen die we voor een aantal fondsen hebben gemaakt..."
Dat aantal fondsen zullen niet de grote fondsen zijn die nu onder 105% zitten, maar bij die fondsen die onder het huidige stelsel een hoge dekkingsgraad hebben, zoals hierboven genoemd.
"....het voorjaar 2022 is het ministerie van Sociale Zaken van plan een nieuwe commissie Parameters te installeren. Deze commissie zal voornamelijk bestaan uit onafhankelijke wetenschappers...."
Lees hier de wetenschappers van Netspar.
"....Het is wel mogelijk de consequenties van een tegenvaller te spreiden over tien jaar. Gevolg is dat een verlaging doorgaans maximaal enkele procenten zal bedragen....."
Lekker in de herfst van je leven elk jaar vervolgens te beginnen met eerst 2 % verlaging van je pensioen. Ziet u dat zitten?
"....De stevige stijging van de uitkeringen roept de vraag op waarom pensioenfondsen deze boodschap niet van daken schreeuwen. Op die manier kunnen ze de overgang het nieuwe stelsel een stuk aantrekkelijker maken. ‘Pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes’, zegt Reedijk. ‘Ze kijken naar het hele plaatje, ook naar zaken zoals compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek, de premie en risicohouding van de deelnemers. Verder stijgt deze uitkering niet mee met de inflatie.’...."
Tja waarom schreeuwen ze het niet van de daken. Bij de fondsen in "onderdekking" (in ieder geval de vier grote) komt er nog de compensatie voor de doorsneesystematiek (perse dus een degressieve opbouw, het kan ook anders maar dat wil Koolmees niet), en dat gaat ten koste van de dekkingsgraad en dus ook van de uitkering van gepensioneerden. De hoge premie wordt een probleem voor de werkenden en let op de uitkering stijgt niet mee met de inflatie.
"....De consultants raden bestuurders dan ook aan vooral niet de grenzen op te zoeken. Van Diepen: ‘Keuzes die het bestuur maakt, moeten zijn onderbouwd. Als het kiest voor een hoge aanvangsuitkering moet dat bijvoorbeeld worden onderbouwd met gegevens over het uitgavenpatroon van gepensioneerden. Daaruit moet blijken dat ze meer besteden in de eerste jaren na hun pensionering en minder na hun tachtigste.’..."
Ja hoor er wordt voor uw portemonee bepaald. U hebt er helemaal niets, nada, nul over te zeggen. Wie zullen dan aan het langste eind trekken. Niet de gepensioneerden.
".......Omdat in het nieuwe stelsel geen sprake meer is van een vaste uitkering....."
Het gaat elke maand (?) of elk jaar (?) schommelen op de marktrente EN de beurs nu.
Een zogenaamd optimistisch artikel, waar u heel goed tussen de regels moet lezen om te begrijpen dat het in werkelijkheid helemaal niet veelbelovend is, maar het echt veel slechter wordt.
Slechte journalistiek Frank van Alphen!

Lees hier het artikel.