Dinsdag 22 november 2021. Business Insider.
(Wilma Berkhout)
“AOW op termijn onhoudbaar. Je zult zelf potje moeten hebben”
De geesten worden ook hier rijp gemaakt.
Naast roof van uw pensioen, de woning in box 3 ook deze aanslag opnieuw: Het is allemaal beeldvorming die niet klopt.
Fiscalisering van de AOW zal en moet er komen. De gepensioneerden zullen en moeten worden uitgekleed!
Overigens het verhaal klopt niet. Lees de 21 Mythes over uw pensioen van Rob de Brouwer en hoor professor Harry Verbon. De AOW- is wel betaalbaar, zeker als percentage van het BBP want dat gaat zelfs dalen, ook als de leeftijd op 65 was gehouden. Hetzelfde geldt min of meer voor de zorgkosten.
U wordt volstrekt onterecht bang gemaakt.
Het wordt als een onontkoombaar fenomeen gepresenteerd maar het is gewoon een politieke keuze om het geld anders te besteden, net als het gedrocht van een nieuw pensioenstelsel en de kunstmatig gecreëerde pensioencrisis door DNB.

Lees hier het artikel in Business insider.