Dinsdagmiddag 11 januari 2022.
(Het persoonlijke wensenlijstje van pensioenadvocaat en lid van de pensioenindustrie, Theo Gommer aan Carola Schouten, de nieuwe pensioenminister, vandaag in de Telegraaf.
Theo Gommer:
"....Voor het eerst krijgen we een ’echte’ minister voor Pensioen, Carola Schouten van de ChristenUnie heeft de eer. Ze wordt voluit minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Op zich een logisch volgorde: eerst voorkomen dat mensen in armoede leven, (dan) zorgen dat iedereen participeert en vervolgens levert dat een goed pensioen op.
Ik heb al vaker gepleit voor een aparte minister (of staatssecretaris) voor Pensioen, dus ben blij met deze stap van het kabinet. Het gaat, juist nu met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, om én heel veel geld (€2000 miljard) plus de vergrijzing komt er nu echt aan (met gigagevolgen voor de arbeidsmarkt) en zet de maatschappij onder grote druk
Mede daardoor is de behoefte aan verpersoonlijking voor pensioen nodig.

(Wilma Berkhout) Als ik kijk naar het verkiezingsprogramma dan is de ChristenUnie voorstander van het pensioenakkoord en schrijft verstandige dingen. Wel hoop ik dat minister Schouten dan ook vaart maakt met de verpersoonlijking. Dit is in dat kader mijn wensenlijst:
een grotere lumpsum, en ook in delen, dan 10%;
een deel van het pensioen niet meer levenslang, maar bijvoorbeeld in tien-vijftien jaar;
een hoger variatie dan 100 : 75 (deze eerste drie opties kunnen dan zien op 50% van het totale pensioen, dan blijft er altijd 50% levenslang over);
opname pensioengeld voor bij-/omscholing, zorgverlof, sabbatical en start eigen bedrijf;
een minimale pensioenplicht voor alle ’werkenden’ (dus ook zzp’ers), met toegang tot de WIA (arbeidsongeschiktheidspensioen);
en dus afschaffing van de grote verplichtstelling van de bedrijfstakpensioenfondsen (dit bepleitte voormalig staatssecretaris Klijnsma in 2017 al). Wel verplichting aan de branche-/cao-pensioenregeling dus.
Verder een recht op parttime doorwerken tot vijf jaar na de AOW-datum (AOW en pensioendatum formeel gelijk trekken overigens) en een recht/plicht tot demotie. En omdat ze toch ook minister voor Participatie is: iedereen móet werken en dus uit de bijstand, desnoods in een ’gedwongen’ baan via de overheid.
En los van de vraag of en zo ja, hoeveel immigranten we binnenlaten. En áls we ze binnenlaten, dan krijgen ze onderdak, scholing en een (verplichte) baan.
Ook de mogelijkheid (zeker van kleine pensioenen) tot waardeoverdracht voor een zzp’er naar een bancaire lijfrentrekening moet er komen. Het is natuurlijk belachelijk dat een uitvoerder die kleine pensioenen wel mag afkopen, maar een zzp’ers ze niet naar een eigen bancaire lijfrente mag overdragen.
Tot slot – en misschien is dat zal tegen het zere been zijn van Carola – afschaffing van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Aan de andere kant, er mag toch niet gescheiden worden van de CU, dus wellicht is dat helemaal geen probleem😊....."

Lees hier het artikel in de Telegraaf