AD en ED woensdag 12 januari 2022.
De ouderenbonden slaan eindelijk alarm, evenals de seniorenafdelingen van D66, CDA en VVD.
Het artikel spreekt voor zich.

Eindelijk lijkt de "boot aan" te zijn bij de vele "brave" ouderen die tot nu toe alle onrechtmatigheden m.b.t. hun inkomen hebben gepikt en met het welzijn van hun (klein)kinderen in gedachte, de -door de overheid en politieke partijen als D66 met name- valse beelden over betaalbaarheid en haalbaarheid mbt AOW en het aanvullend pensioen klakkeloos hebben aanvaard.

Waarschijnlijk vanuit de ervaring dat autoriteiten eerlijk en te vertrouwen zijn.
Alle (neoliberale) marketingtrucs voor het eigen gewin of de eigen macht ook bij politici hebben zij gemist.
Maar bij deze eenmalige ontkoppeling van de AOW bij een verhoging van het minimumloon die voor werkenden als vanzelfsprekendheid wordt aanvaard, zijn zij (bewust?) buitengesloten.
Het kostte in het verleden het CDA al eens 20 zetels. Dat gaat nu niet meer, maar weggevaagd kan wel.
Ik hoop dat ouderen zich van hun politieke macht bewust zijn. Zij moeten zichzelf nu eens niet wegcijferen, want zij zelf zijn door de huidige machthebbers al jaren weggecijferd: letterlijk en figuurlijk.
"Sussen" is hier niet het juiste woord.
Het gaat om herstel van groot onrecht. Van dat herstel worden de nieuwe generaties geen cent armer, sterker misschien gaan ze weer leren wat solidariteit betekent.

Lees hier het artikel uit de AD