Donderdag 13 januari 2022.RC
De dagelijkse nieuwsbrief van NRC aan zijn abonnees.

(Wilma Berkhout)
Dit staat er in naar aanleiding van het alarm van ouderen voor wat betreft het ontkoppelen van de AOW aan de stijging van het minimumloon.
Het laat meteen zien dat NRC niet aan de kant van ouderen staat. Dat blijkt overigens ook steeds uit het commentaar van hun pensioenjournalist Christian Pelgrim.
Hier wordt het valse frame neergezet dat de koppeling van de AOW nog een extra last op komende generaties legt.
Voor de insider is het duidelijk. Het is de wens van de overheid om het geld anders uit te geven, maar als percentage van het BBP zullen de kosten dalen.
Bovendien holt de overheid de grondslag voor de premies systematisch uit door de heffingskortingen (bijv. arbeidstoeslag) ten laste van de eerste schijf in de inkomstenbelasting te laten gaan. (van ongeveer 55.000 euro naar 35.000 euro). Daardoor is de effectieve premie voor werkenden ook verder een stuk lager dan de 17,9 % van 35.000 euro), hetgeen de AOW-premie nu is.
Een flink deel van de huidige generatie AOW-ers heeft, voor zover zij werkten over een veel grotere grondslag premie betaald dan de huidige generatie werkenden en doordat er nu bewust te weinig premie wordt geheven moet een deel uit de algemene belastingmiddelen komen, waardoor die generatie AOW-ers via hun aanvullend pensioen nóg een keer gewoon meebetalen aan hun eigen AOW. Maar dat verhaal vertellen ze er niet bij en NRC vraagt niet door en zucht mee dat die ouderen toch zo duur worden.
Verhogen zou "te duur" zijn?
Het is nu ook te duur, maar onze neoliberale regering wil gewoon af van alle uitkeringen voor ouderen. Het wordt steeds meer je eigen verantwoordelijkheid om voor je pensioen te zorgen en de overheid geeft de commercie ruim baan ("de markt) om daar in het nieuwe stelsel aan te beginnen. Daarvoor kan het opgebrachte immense pensioenvermogen ook opgebracht door de huidige gepensioneerden mooi gebruikt worden. Miljardenverdienmodel voor die lobby.
Dit is de tekst in de brief:
"OUD ZEER: Het kabinet mag de rekening van alle ambitieuze plannen volgens het CPB dan bij de volgende generatie leggen, in de media roert vooral een andere generatie zich over het akkoord van Rutte IV: de ouderen. De AOW stijgt in het akkoord namelijk niet mee met het minimumloon. Dat is „verkeerd, onnodig en seniorenonvriendelijk”, volgens de ouderenafdelingen van VVD, D66 en CDA (CU heeft niet zo’n afdeling) in een brandbrief aan hun eigen fracties. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat het kabinet alsnog toegeeft: dat zou zo’n 3 miljard euro kosten."
Donderdag 13 januari 2022.
De dagelijkse nieuwsbrief van NRC aan zijn abonnees.
Dit staat er in naar aanleiding van het alarm van ouderen voor wat betreft het ontkoppelen van de AOW aan de stijging van het minimumloon.
Het laat meteen zien dat NRC niet aan de kant van ouderen staat. Dat blijkt overigens ook steeds uit het commentaar van hun pensioenjournalist Christian Pelgrim.
Hier wordt het valse frame neergezet dat de koppeling van de AOW nog een extra last op komende generaties legt.
Voor de insider is het duidelijk. Het is de wens van de overheid om het geld anders uit te geven, maar als percentage van het BBP zullen de kosten dalen.
Bovendien holt de overheid de grondslag voor de premies systematisch uit door de heffingskortingen (bijv. arbeidstoeslag) ten laste van de eerste schijf in de inkomstenbelasting te laten gaan. (van ongeveer 55.000 euro naar 35.000 euro). Daardoor is de effectieve premie voor werkenden ook verder een stuk lager dan de 17,9 % van 35.000 euro), hetgeen de AOW-premie nu is.
Een flink deel van de huidige generatie AOW-ers heeft, voor zover zij werkten over een veel grotere grondslag premie betaald dan de huidige generatie werkenden en doordat er nu bewust te weinig premie wordt geheven moet een deel uit de algemene belastingmiddelen komen, waardoor die generatie AOW-ers via hun aanvullend pensioen nóg een keer gewoon meebetalen aan hun eigen AOW. Maar dat verhaal vertellen ze er niet bij en NRC vraagt niet door en zucht mee dat die ouderen toch zo duur worden.
Verhogen zou "te duur" zijn?
Het is nu ook te duur, maar onze neoliberale regering wil gewoon af van alle uitkeringen voor ouderen. Het wordt steeds meer je eigen verantwoordelijkheid om voor je pensioen te zorgen en de overheid geeft de commercie ruim baan ("de markt) om daar in het nieuwe stelsel aan te beginnen. Daarvoor kan het opgebrachte immense pensioenvermogen ook opgebracht door de huidige gepensioneerden mooi gebruikt worden. Miljardenverdienmodel voor die lobby.
Dit is de tekst in de brief:
"OUD ZEER: Het kabinet mag de rekening van alle ambitieuze plannen volgens het CPB dan bij de volgende generatie leggen, in de media roert vooral een andere generatie zich over het akkoord van Rutte IV: de ouderen. De AOW stijgt in het akkoord namelijk niet mee met het minimumloon. Dat is „verkeerd, onnodig en seniorenonvriendelijk”, volgens de ouderenafdelingen van VVD, D66 en CDA (CU heeft niet zo’n afdeling) in een brandbrief aan hun eigen fracties. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat het kabinet alsnog toegeeft: dat zou zo’n 3 miljard euro kosten."