Telegraaf donderdag 27 januari 2022.
(Reactie Wilma Berkhout)
PENSIOENFONDSBAZEN WILLEN HAAST MAKEN: ’LAAT NIEUW STELSEL EERDER INGAAN’
Amsterdam - Er moet meer haast worden gemaakt met het nieuwe pensioenstelsel, vinden bestuurders van de grootste pensioenfondsen. Dan kunnen de pensioenen ook vaker en met hogere percentages geïndexeerd worden. „Wat ons betreft gaat het nieuwe stelsel per 1 januari 2025 in plaats van 2026 in”, zegt Eric Uijen, uitvoerend bestuursvoorzitter van pensioenfonds PME.
Ook Joanne Kellerman, bestuursvoorzitter van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), maant tot haast. Want hoewel ook de financiële positie van PFZW is verbeterd, „kopen onze deelnemers en zeker onze gepensioneerden daar helaas niets voor”, zo zegt zij.

WANT WIE IN DE ZORG WERKT OF HEEFT GEWERKT, OF ALS LERAAR, POLITIEAGENT, METAALARBEIDER, HOEFT ER OPNIEUW NIET OP TE REKENEN DAT ZIJN OF HAAR PENSIOEN GEÏNDEXEERD GAAT WORDEN.
Kellerman: „In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering.”
Eenzelfde geluid klinkt bij de andere pensioenfondsen. „We willen ongelofelijk graag indexeren, we begrijpen de steeds luider wordende roep om indexatie ook heel goed”, zegt PME-bestuurder Uijen.
Er is nu een regel in de maak waarmee pensioenfondsen over de laatste twaalf maanden gemiddeld nog maar 105 euro in kas hoeven te hebben voor iedere 100 euro die aan pensioen moet worden uitgekeerd. Dat moet nu nog 110 euro zijn. Pensioenfonds ABP, dat nu met een gemiddelde dekkingsgraad van 102,8 procent dichterbij die 105 procent komt, zegt dan ook de intentie te hebben te indexeren als die grens wordt gehaald.
’Duivels dilemma’
MAAR UIJEN HOUDT TOCH EEN SLAG OM DE ARM. „HET IS EEN DUIVELS DILEMMA, WANT WAT JE NIET WILT IS BIJ DE OVERGANG NAAR HET NIEUWE STELSEL METEEN MOETEN KORTEN OP DE PENSIOENEN.” HET ZOU VOOR PME EEN OVERWEGING KUNNEN ZIJN OM NOG NIET TE INDEXEREN, OOK AL WORDT STRAKS DIE NIEUWE INDEXERINGSGRENS VAN 105 PROCENT GEHAALD.
We moeten verder kijken dan die dekkingsgraden. We hebben bijvoorbeeld ook een reserve nodig om het afschaffen van de doornsneesystematiek voor 45-plussers te compenseren.” In het huidige systeem betalen jongeren mee aan de pensioenen van de ouderen. Omdat dit systeem straks verdwijnt, lopen 35- tot 55-jarigen flink wat pensioenopbouw mis. Volgens Uijen moeten pensioenfondsen, politiek en sociale partners hierover zo snel mogelijk in gesprek.
Vakbonden FNV en CNV vinden dat pensioenfondsen straks bij die versoepelde dekkingsgraad van 105 procent gewoon moeten indexeren. „Veel gepensioneerden wachten al jaren op indexatie, nog langer wachten, zeker als de grens van 105 procent wordt gehaald, vinden wij moeilijk uit te leggen aan pensioendeelnemers”, zegt Patrick Fey pensioenonderhandelaar van CNV. „Zeker in deze tijd van hoge inflatie en het achterblijven van de AOW.”
„HET IS OOK EEN BEETJE VREEMDE MANIER VAN DENKEN OM NIET TE WILLEN INDEXEREN BIJ DE NIEUWE GRENS VAN 105% OMDAT FONDSEN GELD NODIG HEBBEN BIJ DE OVERGANG NAAR HET NIEUWE STELSEL”, ZEGT PENSIOENADVOCAAT EN HOOGLERAAR HANS VAN MEERTEN. „HOE GA JE DAT STRAKS VERKOPEN, HET ZAL HET TOCH AL SMALLE DRAAGVLAK VOOR HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL VERDER VERKLEINEN.”
’Vertekend beeld’
Terwijl het overgrote merendeel van de bijna 190 pensioenfondsen die ons land telt al flink boven die zogeheten dekkingsgraad van 105% zit, lukt het de vier grootste fondsen van ons land blijkbaar niet die 105 procent te halen. Terwijl er wel miljarden aan rendement worden bijgeschreven. „HET IS OOK VERTEKEND BEELD”, ZEGT ACTUARIS WICHERT HOEKERT VAN WILLIS TOWERS WATSON. „ER ZIJN ONTZETTEND VEEL KLEINE PENSIOENFONDSEN DIE OOK VER ONDER DE VEREISTE DEKKINGSGRADEN ZATEN OM DIE REDEN OOK OPGEHEVEN. BOVENDIEN ZITTEN IN DIE GEMIDDELDE DEKKINGSGRAAD NOG DE SLECHTE MAANDEN VAN BEGIN VORIG JAAR ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS.”
Volgens Hoekert zou dan ook niet de gemiddelde, maar de maandelijkse – actuele - dekkingsgraad maatgevend moeten. Voor ambtenaren en lerarenfonds ABP ligt die actuele dekkingsgraad op ruim 110,2%. In het nieuwe stelsel zou dit straks kunnen betekenen dat een gepensioneerde 8 procent pensioenindexatie kan krijgen.
TEGELIJKERTIJD BETEKENT HET OOK DAT BIJ FINANCIEEL TEGENSLAGEN PENSIOENEN GEKORT WORDEN. UIJEN: „EN DAT ZIJN WE IN NEDERLAND TOTAAL NIET GEWEND.”
Einde artikel.
Maar willen mensen die met pensioen gaan straks of nu zijn dit, terwijl het helemaal nergens voor nodig is?
NATUURLIJK NIET !!!!

Lees hier premium artikel uit de Telegraaf