Minister Donner slaagt er opnieuw in zich uiterst impopulair te maken. Nu wil hij weer dat 60-plussers minder gaan verdienen om ze aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven. Want voor deze minister is het bedrijfsleven de maat van alle dingen.

Normaal medebestuur en eigentijdse medezeggenschap in de pensioenfondsen blijven hete hangijzers. Het door de motie Omtzigt afgedwongen overleg tussen de traditionele sociale partners enerzijds en belangenorganisaties anderzijds is zoals voorspeld volledig op de klippen gelopen. Als u in het slotdocument even door de verhullende taal heen prikt, kunt u lezen dat vakbonden en werkgevers het nog steeds niet begrepen hebben, en niets van hun macht willen prijsgeven. Minister Donner mag nu roepen dat er iets veranderen moet, maar van deze minister hebben gepensioneerden nog nooit iets goeds ervaren. Op 7 december 2009 geeft Menno Tamminga in NRC een uitstekende analyse van de huidige situatie. Eerst zien en dan geloven, zeggen we bij de NBP.

Dat het met de integriteit van de financiële wereld nog steeds matig gesteld is, blijkt uit diverse artikelen. Op 21 november 2009 publiceerde Max Pam een boeiend overzicht over groeiende integriteitsproblemen bij de bekende baantjesstapelaars.

Over het bredere probleem van de afbraak van sociale verworvenheden in Nederland heeft Marcel van Dam onder de titel ‘Niemands Land’ een buitengewoon boeiend boek geschreven. Lees de lovende recensie van Anet Bleich in de Volkskrant van 27 november 2009. Een boek dat iedereen moet lezen!